61
66 років

Шувар Іван Антонович

Завідувач кафедри землеробства і тваринництва Львівського національного аграрного університету

Народився у с. Бовшів Галицького району Івано-Франківської області у селянській родині.

Освіта

 • 1968-1972 рр. — навчався у Бурштинському енергетичному технікумі;
 • 1975-1980 рр. — навчання на агрономічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту (нині Львівський національний аграрний університет);
 • 1990 р. — захистив дисертаційну роботу на тему: «Вплив проміжних посівів на продуктивність кормової плодозмінної сівозміни і родючість ґрунту в умовах західного Лісостепу УРСР» у спеціалізованій Вченій раді Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту, здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук;
 • 2001 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри загального землеробства Львівського НАУ;
 • 2005 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості ґрунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.01 — загальне землеробство у спеціалізованій Вченій раді Інституту землеробства УААН;
 • 2007 р. — присвоєно вчене звання професора кафедри загального землеробства Львівського національного аграрного університету;
 • 2008 р. — обраний академіком АН ВО України (диплом № 10-2008);
 • 2012 р. — журі конкурсу академії наук ВО України нагородило І. А. Шувара у співавторстві з групою вчених дипломом за працю «Обробіток ґрунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства» і присудило йому третю премію за номінацією «Навчальні посібники»;
 • 2012 р. — нагороджений ювілейною медаллю «20 років АН ВОУ»;
 • 2013 р. — президія АН ВО України нагородила І. А. Шувара медаллю Івана Пулюя за вагомі багаторічні успіхи у науково-педагогічній роботі;
 • 2014 р. — указом Президента України Петра Порошенка отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Кар'єра

 • 1972-1974 рр. — працював на аграрному виробництві;
 • 1980 р. — скерований на навчально-наукову роботу до Львівського сільськогосподарського інституту;
 • 1998 р. — обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) у Санкт-Петербурзі;
 • 2008-2010 рр. — призначався головою Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Агрономія» в Інституті агротехнологій Подільського державного аграрно-технічного університету. У цьому ж закладі є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Рослинництво»;
 • 2008 р. — обрано на посаду Ректора недержавного вищого навчального закладу «Інститут управління природними ресурсами» та завідувачем кафедри природокористування, кадастру та геоінформаційних систем і технологій (м. Коломия) За сумісництвом обіймав посаду професора кафедри технологій у рослинництві Львівського НАУ та здійснював підготовку спеціалістів, магістрів, науково-педагогічних кадрів через аспірантуру;
 • 2010 р. — участь у проекті-вишколі на тему: «Взаємний обмін досвідом сільськогосподарського дорадництва між Польщею і Україною в питаннях розвитку сільського господарства, екології та відновлювальних джерел енергії» в Ольштині (Польща);
 • 2011 р. — директор Інституту післядипломного навчання Львівського національного аграрного університету та за сумісництвом професор кафедри технологій у рослинництві;
 • 2014 р. — завідувач кафедри землеробства і тваринництва Львівського НАУ;
 • 2015 р. — за рішенням 1/2015 Президії Польської Академії Наук відділення у Любліні від 15 березня 2015 р. призначений іноземним членом на термін 2015-2018 рр. (Комісія прикладної агрометеорології та кліматології відділення в Любліні).

 

Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 9900 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.