Досвід використання кукурудзи KWS в тваринництві для виробництва корнажу

Досвід використання кукурудзи KWS в тваринництві для виробництва корнажу

КВС-Україна 5 лютого 2016 1320 0

Корнаж являє собою подрібнену масу вологого розплющеного зерна кукурудзи разом із стрижнями. Цей спосіб заготівлі кормів стає все більше популярним в українських фермерів, так як дозволяє зекономити витрати на сушку зерна та є більш доступним, ніж будівництво елеваторів. Ми проаналізували переваги заготівлі корнажу з кукурудзи на прикладі двох господарств.

ТОВ «Заповіт Ілліча», яке знаходиться в с. Витачів Обухівського району, що на Київщині, почало використовувати цю технологію ще з 2007 року. Вже протягом двох років дане підприємство використовує кукурудзу селекції KWS, а саме гібриди ЕМІЛІО (ФАО 250), КВС АМБЕР (ФАО 310) та ФУТУРА (ФАО 330).

При вирощуванні кукурудзи на корнаж, найкраще використовувати пізні гібриди, такі як КОЛІБРІС (ФАО 370) та КАРІФОЛС (ФАО 380), вирощуючи які, можна отримати вищу урожайність (до 17-18 т/га), так як це роблять в ТОВ «Агромілк», Рокитнянського району. Проте, в ТОВ «Заповіт Ілліча» дуже бідні ґрунти і поля знаходяться на схилах з близьким заляганням гірських порід. Тому гібриди з пізнім ФАО на їхніх ґрунтах не завжди задовольняють потреби господарства.

Якщо порівняти ці два підприємства, то цього року в ТОВ «Агромілк» збирали кукурудзу на корнаж за вологості 32-34% при врожайності 9 т/га, а в ТОВ «Заповіт Ілліча» – при вологості 25% та врожайністю 6 т/га. Під час закладання кукурудзи в рукави доводилося додавати воду для підвищення вологості маси.

Діяльність господарства «Заповіт Ілліча» спрямована на тваринництво, вони не мають своєї сушарки, тому ця технологія їм дуже сподобалась. Також підприємство забезпечене всією необхідною технікою для виробництва корнажу, та допомагає сусіднім підприємствам в наданні даного сервісу.

Зберігання корнажу в рукавах

Цього року господарство заклало близько 450 т корнажу для своїх потреб. Бактерії для корнажування в господарствах використовують фірми «Юзера». Зак­ладка во­лого­го зер­на ку­куруд­зи у по­лімер­ні ру­кава в господарстві від­бу­ва­єть­ся за до­помо­гою спе­ці­аль­них мо­біль­но-валь­це­вих плю­щилок чесь­ко­го ви­роб­ни­ка RomiLL про­дук­тивніс­тю від 4 до 40 т/год (в за­леж­ності від сту­пеня помолу). Прин­цип дії аг­ре­гатів RomiLL нас­тупний: во­логе зер­но за до­помо­гою бун­ке­ра-пе­реван­та­жува­ча або те­лес­ко­піч­но­го навантажувача подається у прий­маль­ний бун­кер плю­щил­ки. Да­лі ма­са пот­рапляє на валь­ці з спе­ці­аль­ним на­січен­ням. Про­ходя­чи крізь валь­ці, ку­куруд­за под­рібню­єть­ся. Плю­щена ма­са за до­помо­гою шне­ка трам­бу­єть­ся у по­лімер­ний ру­кав, що одя­га­єть­ся на бун­кер плю­щил­ки.

Для того, щоб отримати якісний корнаж необхідно дотримуватися наступних технологічних правил:

  • Ступінь помолу (для високопродуктивних корів – мілкий, для низькопродуктивних корів та свиней – грубий),
  • Вологість зерна кукурудзи повинна становити 28-45%,
  • Ідеальна вологість сировини – 35 %,
  • Використання корнажу вологістю нижче 28 % можливе тільки для годівлі низькопродуктивних корів (оскільки засвоюваність такого корнажу у рубці високопродуктивної худоби різко знижується),
  • Для збереження енергії у кормі під час плющення потрібно додавати консервант (бактерії). Консервант дає змогу пришвидшити процес «приготування» корму у рукаві та пом’якшити тверді частинки корнажу, що призводить до покращення засвоюваності корму,
  • Розташовувати рукави на землі потрібно на якомога твердішій і рівній поверхні. Вибір поверхні із ямками або нахилом призведе до проблем із закладанням маси та можливим скупченням води під час дощів,
  • Під час закладки маси в рукав необхідно слідкувати за наявністю механічних пошкоджень рукава (розривами), які слід одразу заклеювати ремонтною стрічкою.

Ця технологія все більше набирає популярність через ряд плюсів:

  • можливість отримати вищу врожайність за рахунок вирощування гібридів з вищим ФАО,
  • економія коштів за рахунок відсутності необхідно сушки.

До того ж, ця технологія дозволяє отримати якісний корм для годівлі тварин, що підтверджують результати лабораторних досліджень.

Останнім часом сільгоспвиробники придивляються і до технології силосування в рукава. Це може бути гарною альтернативою силосування в ями і дасть змогу отримувати якісний силос, який не буде псуватися під час зберігання в герметичних рукавах.

Компанія «КВС-Україна» пропонує для вирощування на корнаж гібриди з високим потенціалом урожайності зерна: ЕМІЛІО (ФАО 250), КВС 381 (ФАО 350), КОЛІБРІС (ФАО 370) та КАРІФОЛС (ФАО 380), КРЕБС (ФАО 400). З детальною характеристикою даних гібридів та їх технологічними особливостями вирощування можна ознайомитися на нашому сайті та отримати консультацію в наших регіональних представників.

Костянтин Грищенко, торговий представник відділу кукурудзи та олійних культур в Київській та Житомирській областях

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою