85

Дем’яненко Микола Яковлевич

Радянський і український економіст, доктор економічних наук, професор. Академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України.

Освіта:

  • У 1965 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію.

Професійна діяльність:

  • 1962-1979 рр. працював бухгалтером в Українському філіалі Державного всесоюзного науково-дослідного технологічного інституту ремонту та експлуатації машинно-тракторного парку;
  • З 1979 р. — працював у Українському НДІ економіки і організації сільського господарства (в даний час Інститут аграрної економіки УААН, Київ):
  • З 1991 р. очолював ряд відділів, зокрема з 2001 р.- зав. відділу фінансово-кредитної та податкової політики, в той же час з 1992 р. був заст. директора з наукової роботи; з 1994 р.- зав. кафедрою фінансів і кредиту Національного аграрного університету (Київ).

Наукова діяльність:

  • Кандидатську дисертацію «Удосконалення обліку та аналіз ефективності використання основних виробничих фондів в радгоспах» захистив на вченій раді Національного аграрного університету в 1970 р.
  • Докторську дисертацію «Управління оборотними засобами аграрного сектора АПК» він захистив на вченій раді Інституту економіки НАНУ в 1990 р.
  • Серед наукових робіт найбільшого визначення отримали дослідження з проблем управління оборотними коштами і кредитними ресурсами, формування податкової системи, обліку, аналізу та аудиту
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10200 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.