114
62 роки

Жмайлов Валерій Миколайович

Проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи Сумського національного аграрного університету (СНАУ)

Освіта:

 • 1983 р. — закінчив економічний факультет Сумської філії Харківського державного сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва, спеціальність — Економіка та організація сільського господарства.

Кар'єра:

 • 1985-1986 рр. — асистент кафедри організації та управління сільськогосподарського виробництва Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва.
 • 1990-1995 рр. — старший викладач Сумського сільськогосподарського інституту.
 • 1992-1995 рр. — аспірант ССГІ.
 • 1996 р. — доцент, завідувач кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу.
 • 1999-2003 рр. — декан факультету обліку та фінансів Сумського сільськогосподарського інституту.
 • 2003-2004 рр. — перший проректор Сумського національного аграрного університету.
 • 2004-2005 рр. — проректор з науково-педагогічної роботи, ліцензування та акредитації СНАУ.
 • 2005-2006 рр. — декан факультету економіки та менеджменту СНАУ.
 • 2007-2008 рр. — директор навчально - наукового інституту економіки та менеджменту.
 • з 01.09.2008 р. — проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи СНАУ.
 • З вересня 2009 р. — професор кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу Сумського національного аграрного університету.

Наукова діяльність:

 • 1996 р. — кандидат економічних наук. Дисертацію захистив 30 травня 1996 року у спеціалізованій вченій раді Харківського державного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.
 • Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації - 25 років, в тому числі в Сумському НАУ – 25 років.
 • Основні навчальні курси, які викладає: «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти факультету економіки і менеджменту спеціальності «Облік і аудит» та спеціальності «Маркетинг».
 • Очолює методичну раду СНАУ. Член науково-методичної комісії Науково-методичного центру аграрної освіти України.
 • Наукову роботу проводить в межах п’яти зареєстрованих наукових тем. Основним напрямом наукових досліджень визначена пріоритетна тема «Моніторинг ринку сільськогосподарської продукції».
 • Має тісні зв’язки та результати творчої співпраці з сільськогосподарськими підприємствами, організаціями і установами в питанні заключення та виконання госпдоговірної тематики.  
 • За період науково-педагогічної діяльності підготував більш ніж100 друкованих праць, із яких 55 наукового (в тому числі 32 у фахових виданнях, 3 колективні монографії), 6 — публікації за кордоном, 38 навчально-методичного характеру (в тому числі 3 навчальних посібники, один з яких — одноосібний з грифом Міністерства освіти, молоді та спорту України).

Стиль життя:

 • Сімейний стан: одружений.

Нагороди:

 • 2005, 2008 рр. — подяки Міністерства аграрної політики України.
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10300 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.