388
65 років

Лупенко Юрій Олексійович

Директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Освіта:

 • 1981-1984 рр. — навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера (нині — Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки НААН»).

Кар'єра:

 • 1978-1980 рр. — економіс­т радгоспу.
 • 1980-1981 рр. — молодший науковий співробітни­к Науково-дослідного інституту сільського господарства нечорно­земної зони України.
 • 1994-1997 рр. — працював молодшим, старшим, провідним науковим співробітником, завідува­чем сектору, заступником завідувача відділу, закінчив докторантуру ін­ституту.
 • 1998-2005 рр. — на державній службі працював заступником, першим заступником керівника Головного управління з питань економічної політики Адміністрації Президента України.
 • 2006-2007 рр. — перший заступник керівника Головної служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України.
 • 2007-2008 рр. — завідувач відділу соціально-економічних питань апарату Прем'єр-міністра України.
 • 2008-2010 рр. — директор департаменту Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
 • 2010-2011 рр. — директор департаменту Міністерства фінан­сів України.
 • 2011 р. — директор ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААН.

Стиль життя:

 • Сім'я: лдружений з Євдокією Іванівною, має сина Володимира.

Наукава діяльність:

 • 1986 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення оплати праці керівників виробничих підрозділів рослинництва в колгоспах Україн­ської РСР» у Грузинському сільськогосподарському інституті.
 • У 1997 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Акціонерні відносини в агропромисло­вому комплексі: методологія і організація» - в Інституті аграрної еко­номіки.
 • Є автором одного з перших наукових досліджень з питань організації акціонерних відносин в агропромисловому комплексі України, теоретичних, науково-прикладних та методичних розробок з питань організації оплати праці та господарського розрахунку, при­ватизації майна та реформування підприємств АПК, створення гос­подарських структур ринкового типу, реформування земельних відно­син, концентрації майнової власності, інноваційно-інвестиційного та соціального розвитку агропромислового комплексу, рекомендованих для впровадження Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною академією аграрних наук України, ННЦ «Ін­ститут аграрної економіки».
 • Брав безпосередню участь у розробці та експертизі низки проектів законів України, указів Президента України з еконо­мічних питань, нормативних актів Мінагрополітики, Мінфіну, Фонду державного майна, Держінвестицій України, зокрема щодо реформування сільськогосподарських підприємств та земельних відносин, приватизації майна підприємств агропромислового комплексу, розвитку сільськогосподарської кооперації, підприємництва та ін.
 • Підготував 7 кандидатів економічних наук.
 • Працює головним редактором міжнародного науково-практичного журналу «Економіка АПК», у складі редакційних колегій низки фахових журналів України, спеціалізованої вче­ної ради із захисту докторських дисертацій у ННЦ «Інститут аграрної економіки».
 • Опублікував 315 наукових праць, у тому числі 28 монографії, 12 навчальних посібників, 30 науково-практичних та методичних рекомендацій

Нагороди та звання:

 • 2004 - заслужений діяч науки і техніки України.
 • 2004 - Почесна грамота Кабінету Міністрів України.
 • 2003 - відзнака «Знак Пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 • 2007 - трудова відзнака «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України.
 • 2012 – Почесна відзнака НААН.
 • 2016 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10300 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.