590
69 років

Максимишин Зіновій Дмитрович

Керівник та засновник ПП «Агрофірма «Дзвони»

Освіта:

  • Вища.

Кар'єра:

  • З 1997 р. — засновник та керівник приватного підприємства «Плюс»
  • З 1999 р. — засновник та керівник приватного підприємства «Агрофірма «Дзвони».
  • З 2009 р. — вланик та керівник сільськогосподарського обслуговуючого коопиративу «Зерносервіс».

Політична діяльність:

  • 2015 р. — депутат Перемишлянської районної ради (безпартійний).

Стиль життя:

  • Сім'я: одружений з Катериною Михайлывнию. має дочок Марію та Наталію.

Нагороди:

  • 2006 р. — нагороджений почесною грамотою Міністерства аграрної політики України за результатами конкурсу "Жнива-2006" в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Україна зернова-2006».
  • 2016 р.  — нагороджений почесною відзнакою ГС Аграрного союзу України.

Цитати:

  • «Зо­к­ре­ма, по Зо­лочівсько­му рай­о­ну, де землі рівнинні, а от­же, і якісніші, сподіваємо­ся ви­ро­с­ти­ти всю пше­ни­цю пер­шо­го кла­су. Та­ке ми ста­ви­мо собі за­вдан­ня. До­сяг­ти ре­зуль­та­ту без уп­ро­ва­д­жен­ня новітніх тех­но­логій, зви­чай­но, не­мож­ли­во. Ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив і за­хист посі­вів - обов'яз­кові тех­но­логічні опе­рації на цих по­лях. У най­б­лижчі два ро­ки хо­че­мо мак­си­маль­но оно­ви­ти технічний парк гос­по­дар­ст­ва. Аг­рофірма має вже власні зер­но­с­хо­ви­ща, що знач­но зде­шев­лює зберіган­ня зер­на. Щоб і далі бу­ду­ва­ти, ку­пу­ва­ти но­ву техніку, роз­ви­ва­ти­ся, Зіновію Дми­т­ро­ви­чу потрібні кре­ди­ти. І підтрим­ка дер­жа­ви в цій справі». (Пропозиція, 2010 р.)

Цитати про:

 

Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10300 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.