56
86 років

Єресько Георгій Олексійович

Головний науковий співробітник відділу маслоробства Інституту продовольчих ресурсів, академік НААН

Кар’єра:

 • 1959 — 1961 рр. — працював молодшим науковим співробітником, провідним конструктором у Всесоюзному науково-дослідному інституті маслоробної та сироробної промисловості (м. Угліч, Росія)
 • 1961 — 1964 рр. — у Ленінград­ському технологічному інституті холодильної промисловості був ас­пірантом
 • 1964 — 1970 рр. — старший науковий співробітник в Українському науково-дослідному інституті м'ясної та молочної промисловості (нині — Інститут продовольчих ре­сурсів)
 • 1970 — 1976 рр. — керівник лабо­раторії, заступник директора з наукової роботи
 • 1976 — 2011 рр. — директор інституту
 • 1969 — 1970 рр. — старший викладач Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині — Національний уні­верситет харчових технологій)
 • 1973 р. — старший науковий співробітник

Наукова діяльність:

 • У 1964 р. — у Ленінградському технологічному інституті холодильної промисловості захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження про­цесів гідродинаміки та теплообміну в пароконтактних пастеризаторах»
 • У 1987 р. — у Московському технологічному інституті м'ясної та молочної промисловості — докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування та розробка обладнання для виробництва масла»
 • Виконав понад 50 значних науково-дослідних та конструкторських робіт, що стосуються створення прогресивних технологій та обладнан­ня для виробництва вершкового масла, сиру, кисломолочних напоїв, продуктів дитячого харчування та м'ясних виробів
 • Виконав розробки таких дитячих продуктів, що забезпечують повноцінне харчування не­мовлят та дітей дошкільного віку
 • Під його керівництвом виконано й захищено 9 кандидатських дисертацій

Почесні звання, нагороди:

 • 1992 р. — присвоєно почесне звання професора
 • 1990 р. — член-кореспондент УААН
 • 1993 р. — дійсний член (академік) УААН Відділення зберігання і переробки продукції (процеси, машини і агрегати харчової промисловості)
 • 1995 р. — академік Російської академії сільськогосподарських наук
 • 1980 р. — 1990 — член секції Комітету із присудження Державних премій України в галузі науки і технік
 • 1980 — 1994 рр. — член виконкому Міжнародної молочної федерації
 • 1988 р. — донині — член спеціалізованих рад із захисту дисертаційних робіт у Національному університеті харчових технологій, м. Київ та у Московському університеті прикладної біотехнології, Російська Федерація
 • Член Президії УААН
 • 1991 — 1996; 2001 — 2011 рр. — академік-секретар Відділен­ня харчової та переробної промисловості Президії УААН
 • 1979 р. — лауреат Державної пре­мії Української РСР
 • 1974 р. ;1981 р. — нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, двома медалями
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 • 1997 р. — удостоєний премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»

Публікації:

 • Опублікував понад 230 наукових праць та авторських свідоцтв
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10200 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.