Холодостійкість нових гібридів кукурудзи та рекомендації щодо строків сівби

Холодостійкість нових гібридів кукурудзи та рекомендації щодо строків сівби

КВС-Україна 15 червня 2016 179 0

В сучасних умовах, з частою літньою посухою та спекою, важливим фактором отримання високих врожаїв кукурудзи є визначення оптимальних строків сівби, адже накопичена в зимовий період волога швидко випаровується навесні за різкого підвищення температур. Звичайно, цей рік є винятком, проте загальна практика показує, весни в Україні немає. Досить часто зима переходить в літо і період сівби в оптимальні строки є обмеженим.

Як відомо, оптимальна температура ґрунту на глибині загортання під час посіву кукурудзи складає 10-12 ̊С, а для сучасних гібридів вона навіть менша – на рівні +7-8 ̊С. Стійкий перехід середньодобових температур повітря весною через +10 ̊С, на основі середніх багаторічних даних, у Степу наступає 21 квітня, а у Лісостепу та Поліссі – відповідно 24 та 27 квітня. Якщо ж подивитись дані за 2014 рік, то перехід у Степу відбувся 16 квітня, у Лісостепу та Поліссі – відповідно 19 та 23 квітня. Тенденція до швидкого зростання температури в 2-3 декадах квітня зберігалась 2015 року. На основі цих показників сільськогосподарські виробники починають практикувати зміщення строків сівби кукурудзи на 3-7 днів задля забезпечення щойно висіяного насіння достатньою кількістю вологи на початкових етапах росту.

Звичайно, існує ризик ранкових заморозків та холодної погоди, особливо наприкінці квітня та на початку травня, та, відповідно, ризик пошкодження сходів кукурудзи. А сівба насіння у непрогрітий ґрунт призводить до пошкодження дротяниками та пліснявінням насіння в ґрунті. Тому при плануванні ранньої сівби кукурудзи слід звернути увагу також і на поле, на якому планується сівба, а точніше – на рослинні рештки, залишені після попередника. За наявності значної кількості рослинних решток, коли проекційне покриття поверхні ґрунту ними становить більше 50%, можлива затримка прогрівання верхніх шарів і різниця температур між таким і чистим від рослинних решток полем може становити до 2-3 ̊С. Тому, розпочинати ранню сівбу гібридів кукурудзи потрібно з чистих від решток полів.

За оцінками спеціалістів, запізнення з посівом кукурудзи негативно впливає на врожайність. Так, запізнення на один день із посівом порівняно з оптимальним строком приводить до втрати врожайності близько 1 ц/га. Також важливим фактором одержання дружніх сходів за ранньої сівби є глибина загортання насіння. Так як активність сонця тільки набирає обертів, і прогрівання ґрунту відбувається повільно, рекомендується проводити сівбу на меншу глибину, аніж за добре прогрітого ґрунту. Тобто, в 2-3 декаду квітня найкраще проводити сівбу на глибину 5-7 см, тоді як в першій декаді травня потрібно збільшувати до 7-10 см.

Селекційний процес насіннєвих компаній не стоїть на місці, і одне із основних завдань селекціонерів – створення холодостійких гібридів, придатних для ранніх строків сівби.

При визначенні оптимальних строків сівби насамперед потрібно враховувати вимоги кукурудзи до середовища проростання та особливості агроекологічних умов весни. Особливо висока і підвищена реакція біотипів кукурудзи на зміни температурного режиму відмічається у початковий період розвитку, від сівби до появи сходів. Ранні строки сівби створюють небезпеку пошкодження рослин пізніми весняними заморозками, які, як правило, припадають на ІІ-ІІІ декаду травня. За даними багаторічних спостережень, періодичність весняних заморозків трапляються один раз на 7-9 років. За сприятливих умов проростання насіння за ранніх строків сівби має перевагу над пізнім стором посіву. Міжфазний період від викидання та цвітіння волоті до повної стиглості зерна скорочується, а при пізніх – подовжується.

Загалом немає єдиного погляду щодо температури ґрунту, за якої необхідно розпочинати сівбу кукурудзи. Проведені науковцями компанії «КВС-УКРАЇНА» дослідження вказують на доцільність ранніх строків сівби, коли грунт прогрівається до +6-8 ̊С. Рослини кукурудзи ранніх строків сівби формують на 12-15% вищу врожайність за рахунок поліпшення водного режиму ґрунту на початкових етапах вегетаційного періоду.

Результати фенологічних спостережень за ростом і розвитком кукурудзи показують, що за сівби в ранні строки за температури ґрунту 6-8 ̊С (початок другої-третьої декади квітня) отримували кращі сходи, аніж коли кукурудза висівалась в період з 5 по 15 травня.

Так як холодні умови в період проростання кукурудзи трапляються не щорічно і «спіймати» їх дуже важко, то існують лабораторні методи визначення цього показника. Для цього певну кількість посівного матеріалу висівають в ящики, заповнені ґрунтом з поля (дають більш точніші результати) або на фільтрувальний папір. Насіння розміщують у кліматичні камери, де підтримують температуру +10 ̊С протягом 20 днів, після чого його переміщують в комфортні умови з температурою +25 ̊С. Після відростання в таких умовах протягом 3 діб проводять остаточне визначення схожості.

Компанія «КВС-УКРАЇНА» щорічно проводить такий аналіз для визначення холодостійкості гібридів кукурудзи, особливо нових. Це робиться з метою рекомендації фермерам правильних строків сівби погібридно.

З таблиці видно, що немає залежності між ФАО, типом зерна та холодостійкістю. Так, всі протестовані зразки показали високу схожість 94-98% навіть за умов холодного пророщування. Відсоток збереження схожості нових гібридів за холодного пророщування порівняно з оптимальним становить 100%. Тобто, фактично всі гібриди можна і навіть потрібно висівати за температури ґрунту на глибині загортання насіння +7-8 ̊С. За таких умов можна розкрити максимальний потенціал гібридів.

Для ранніх строків сівби рекомендовані нові гібриди кукурудзи КАНЬЙОНС ФАО 230, КВС 2323 ФАО 260, КВС 2370 ФАО 280. Дані гібриди за рахунок інтенсивного початкового розвитку здатні розвиватися без фізіологічних змін навіть за знижених температур. Також вони мають зупободібний та зубовий тип зерна, а відповідно – швидку вологовіддачу. Також їх відмінною характеристикою є ремонтантність, яка дозволяє витримувати серпневу посуху та повноцінно налити зерно.

Виконано за допомогою Disqus

+ 6° ... + 3°

Вітер

3.8м/с

Опади

4.7мм

Вологість

71%
Матеріали за темою