ТОП-10 областей по обсягу капітальних інвестицій

ТОП-10 областей по обсягу капітальних інвестицій

Служба новин 18 вересня 2015 4457 0

Більша кількість матеріальних і нематеріальних необоротних активів надходить на підприємство внаслідок здійснення капітальних інвестицій, які, по суті, є сукупністю витрат на придбання або створення цих активів. У сільгосппідприємствах в окрему групу капітальних інвестицій виділяють ще й витрати на закладання і вирощування багаторічних насаджень, меліорацію та іригацію земель.

Залучення інвестиційних ресурсів в аграрну економіку країни шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату, включаючи питання законодавчого забезпечення гарантій збереження капіталу і оподаткування, мають вагоме практичне значення.

Рейтинг областей

За обсягом капітальних інвестицій у сільське господарство перші 10 місць займають: Київська, Полтавська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Харківська та Хмельницька області.

1. Київська область

Київська область займає 2 місце в Україні за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції. Кліматичні умови області сприяють вирощуванню переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза, гречка, просо), цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових культур, утримання великої рогатої худоби молочного і м’ясного видів, свиней, птиці, розвитку вівчарства.

Область є одним із лідерів у виробництві продукції тваринництва в Україні. Київщина займає 3 місце за обсягами виробництва м’яса худоби та птиці всіма категоріями господарств, а за виробництвом яєць сільськогосподарськими підприємствами Київщина посідає 1 місце. За чисельністю поголів’я свиней в усіх категоріях господарств область займає 1 місце, за поголів’ям птиці вирощеної в усіх категоріях господарств Київщина також займає лідируючу позицію в країні.

Найбільші компанії, що знаходяться на території області TOB СП «Нива Переяславщини» (6 свинокомплексів по 30 тис. голів), ФГ «Кегичівське» (ТМ «Кулиничі»), ПАТ «Яготинський маслозавод», компанія «PepsiCo».

2. Полтавська область

Економіка Полтавщини за своєю структурою є індустріально-аграрною та має динамічний характер.Область відома виробництвом зерна, цукру, олії, кондитерських виробів і т.п. Провідними галузями промисловості Полтавської області в тому числі є: виробництво, харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів.

Сільське господарство характеризується розвиненим виробництвом зернових та технічних культур, тваринницької продукції. На сьогодні в сільськогосподарському комплексі працюють більше 3000 підприємств різних форм власності. Традиційною галуззю є тваринництво. За кількістю поголів'я великої рогатої худоби і корів в сільськогосподарських підприємствах Полтавська область займає перші місця в Україні. Також Полтавщина має одну з найбільших племінних баз в Україні.

Київщина перша за рівнем інвестицій в АПК України

3. Вінницька область

Вінницька область є типовим регіоном аграрної спеціалізації, тому характеризується розвиненим АПК. Понад 40% ВРП Вінницької області формується у сільському господарстві.

До сільськогосподарського використання залучено понад 77% площі області, зокрема 88% складають орні землі, 5% пасовища, 4% сади та виноградники. Площа використовуваних сільськогосподарських угідь зменшувалась з 1961,2 га у 1995 році до 1813,8 га у 2007 році, а тепер знову почала зростати. Тенденція зумовлена як вилученням земель з метою їх забудови та природоохоронних потреб, так і занедбаністю значної частини сільськогосподарських земель у період глибокого занепаду економіки.

Понад 75% вартості продукції припадає на приватні господарства.

У тваринництві домінують вирощування ВРХ, свинарство, птахівництво. Через економічні труднощі поголів’я ВРХ та свиней продовжує скорочуватись, а виробництво м’яса та супутніх продуктів падати. Вирощування кіз та овець ведеться переважно у домашніх господарствах населення, поголів’я перших зменшилось на 60%, а других – на 70%. Це ж значною мірою стосується і інших галузей тваринництва. Слід зазначити, що поголів’я усіх видів сільськогосподарських тварин у приватних господарствах скорочується значно повільніше. Останнім часом в область проникають екзотичні види птахівництва (вирощування страусів на фермах тощо).

Понад 40% ВРП Вінницької області формується у сільському господарстві

Продукція тваринництва використовується для задоволення місцевих потреб, а також у переробленому вигляді йде на експорт до інших регіонів України.

Вінницька область успадкувала розвинений комплекс рослинництва. Старими галузями спеціалізації, обумовленими природно-ресурсним потенціалом, є вирощування пшениці та інших зернових, цукрового буряку, плодове садівництво. Тепер до них додається вирощування олійних культур (соняшнику, ріпаку). У приміських зонах поширене культивування ягід, овочів. Для всіх видів продукції рослинництва характерне повільне зростання обсягів виробництва, причому найшвидше – для вказаних нових галузей.

4. Кіровоградська область

Загальна площа сільгоспугідь становить 2,04 млн га (4,9% загальної площі сільгоспугідь України), у тому числі — 1,76 млн га – ріллі (5,5% ріллі України). В галузевiй структурi сiльського господарства провiдне мiсце належить рослинництву, питома вага якого складає 70%.

Основнi культури, якi вирощуються на територiї областi: зерновi (озима пшениця, ячмiнь, кукурудза на зерно, гречка, просо); бобовi (горох); технiчнi культури(соняшник, цукровий буряк).

Садiвництво представлено вирощуванням яблук, груш, слив, вишнi та ягiд.

У загальному обсязі валової продукції сільського господарства держави частка області складає 3,7%, у т.ч.: рослинництво – 4,6%, тваринництво – 2,5%.

Провідною галуззю є рослинництво. Перевага надається вирощуванню зернових культур — пшениці, ячменю, круп’яних та бобових, а також технічних – соняшнику та цукрових буряків. Освоєно виробництво сої, ріпаку та інших нетрадиційних культур.

Тваринництво базується на розведенні свиней, великої рогатої худоби, овець. Поголів'я худоби та птиці в області на 1 січня 2015 р. складало: велика рогата худоба – 120,4 тис. голів, свині — 266,5 тис. голів, вівці та кози – 43, 8 тис. голів, птиця – 4654,4 тис. голів.

Провідні сільськогосподарські підприємства області: ТДВ «Янтарь», ПАТ «Кіровоградолія», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Три Стар», ТОВ «Украгроком».

5.Черкаська область

Черкаська область створена 7 січня 1954 р. і є однією з наймолодших областей України. Розташована в центральній частині України. Має територію площею 20,9 тис. кв. м, що складає 3,5% загальної території України.

Земельний фонд Черкащини за своїм родючим потенціалом є одним з найвищих в державі і характеризується високою розораністю — 61%. Площа сільськогосподарських угідь — 1454,8 тис. га або 3,5% угідь України.

За обсягами валової продукції сільського господарства Черкащина займає 8 місце серед регіонів України і виробляє близько 5% загальнодержавного обсягу.

В підприємства Черкаської області вкладено 615,3 млн грн інвестицій

В сільськогосподарських підприємствах області працює 19,3% населення, зайнятого в усіх сферах економіки.

За структурою господарства Черкаська область аграрно-індустріальна. На одного жителя області виробляється валової продукції сільського господарства в 1,5 разів більше, ніж в середньому по Україні.

У структурі виробництва сільськогосподарської продукції традиційно переважають зернові культури та цукровий буряк. Важливими галузями є молочно-м’ясне тваринництво, свинарство та птахівництво.

За І квартал 2015 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 615,3 млн грн капітальних інвестицій. Левову частку (36,1%) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства.

Сільськогосподарські підприємства області: ДП «Птахофабрика «Перемога Нова», ЗАТ «Агроекопродукт», ТОВ «Шпола Агро-Індустрі», група компаній «ЛНЗ», ТОВ «Золотоношський бекон», зернова компанія «ХОРС», ЗАТ «Білосвіт-Умань», ЗАТ «Золотоніський масло комбінат».

6. Дніпропетровська область

Унікальні природні умови призвели до формування в регіоні 277 грунтових різновидів, майже половину яких становлять чорноземи звичайні повнопрофільні. Майже 73% території області — землі сільськогосподарського призначення, що в поєднанні із сприятливими природно-кліматичними умовами дозволяє вести інтенсивне аграрне виробництво і отримувати високі врожаї.

За обсягами виробництва продукції сільського господарства Дніпропетровщина посідає чільне місце серед регіонів України. Основними напрямками розвитку АПК області є виробництво зернових, технічних та овочевих культур, м’ясомолочної продукції, продукції птахівництва.

Найрозвиненішою галуззю є рослинництво, яке в основному спеціалізується на виробництві зернових (перш за все пшениці), соняшнику, цукрового буряка, кукурудзи. У сільській місцевості та навколо великих міст розвинене приміське господарство. 100 тис. га в Дніпропетровській області передані в оренду на 50 років китайським орендаторам. Угода підписана у 2013 р. між Синьцзянським виробничо-будівельним корпусом і українською компанією KGS Agro.

Землі будуть використані для вирощування сільськогосподарських культур і тваринництва. Китайська сторона бере на себе зобов'язання реалізувати ряд іригаційних проектів.

Сільськогосподарські підприємства області: Агрохолдинг Ristone Holdings, «Демис Агро», ПСП «Чумаки», корпорація «Агро-Овен».

7. Одеська область

Одеська область — географічно визнаний сільськогосподарський регіон України. В сільському господарстві виробляється майже 30% валового суспільного продукту області. Сільськогосподарські підприємства використовують 41,9% сільськогосподарських угідь, у т. ч., фермерські господарства — 12,4%, особисті підсобні господарства населення — 32,7%, інші землекористувачі — 13,0%.

Основні напрями виробничої сільськогосподарської спеціалізації Одещини — це рослинництво: вирощування зернових і технічних культур (соняшнику, ріпаку, сої тощо), овочів і винограду та тваринництво: розведення великої рогатої худоби, свиней, овець і птиці, виробництво молока, м'яса, яєць і вовни.

В сільському господарстві Одещини виробляється майже 30% валового суспільного продукту області

М'ясну та молочна галузі регіону представляють 67 переробних підприємств, які переробляють значну частку тваринницької продукції. Хліб і хлібобулочні вироби виробляє майже 150 великих, середніх і малих підприємств різних форм власності. Олійно-жирова промисловість Одещини представлена трьома основними виробниками ВАТ «Одеський олійно-жировий комбінат», ТОВ «Одеський олійно-екстракційний завод» і ЗАТ «Іллічівський олійно-екстракційний завод».

Традиційною галуззю регіону є виноробство. Широковідомі: ЗАТ «Одесавинпром», ТОВ НВП «Нива». ЗАТ «Одеській завод шампанських вин», ЗАТ «Одеський коньячний завод», ТОВ Промислово-торговельна компанія «Шабо» та ін.

245 підприємств агропромислового комплексу отримали у 2014 р. 1290,7 млн грн кредитів (що на 5,8 % більше рівня 2013 р.) в т.ч. короткострокових – 901,2 млн грн, середньострокових – 275,0 млн грн, довгострокових – 114,5 млн грн.

8. Сумська область

Сумщина — промислово-аграрний регіон з розвиненою інфраструктурою. Територія області складає 2383,2 тис. га, у т. ч.: сільськогосьподарські угіддя — 1703,8 тис. га (4% від площ сільськогосподарських угідь України), із них рілля — 1235,7 тис. га.

В агропромисловому комплексі Сумської області функціонує понад 350 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, близько 730 фермерських господарств, понад 150 тис. особистих селянських господарств. У галузі працює 21,6 тис. аграріїв.

Пріоритетним у рослинництві є виробництво продовольчого зерна, цукрового буряку, озимого та ярового ріпаку, оліїстої редьки, соняшнику, льону, коноплі, круп’яних культур, картоплі.

Тваринництво спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби молочного і м’ясного напрямів, свиней, птахівництва. У сільськогосподарських підприємствах області утримується 37,0 тис. корів.

Згідно з оперативними даними, станом на 01 серпня 2015 р. сума залучених інвестиційних коштів в агропромисловий комплекс регіону становить 496,2 млн грн (48% до прогнозу на 2015 рік та 116% до відповідного періоду 2014 р.).

9.Харківська область

У Харківській області частка сільського господарства від валової доданої вартості регіону складає 11,8%, а по Україні в цілому – 14,4%. Площа орних земель — 1,9 млн га.

Структура посівних площ: зернові культури становлять 49%, кормові — 25%, технічні — 17%, овочі та картопля — 9%.

Головні сільськогосподарські культури: кукурудза, соняшник, пшениця, кормові трави, цукровий буряк, ячмінь та ін. Розвинене садівництво (вишні, груші, сливи, яблука тощо).

У тваринництві переважають: скотарство, птахівництво, вівчарство, конярство, бджільництво.

10. Хмельницька область

Регіон є значним виробником сільськогосподарської продукції і виробляє більше 4% загальнодержавної валової продукції сільського господарства України. Частка сільського господарства в валовій доданій вартості області складає 18,4%.

У загальній структурі земельного фонду землі сільськогосподарського призначення складають майже 80%. Ґрунти переважають опідзолені та чорноземи.

У структурі сільськогосподарського виробництва переважає рослинництво. Найбільші посівні площі в області займають зернові культури, а серед них – озима пшениця. Вирощують також ячмінь, горох, овес, гречку, кукурудзу та ін. Важливою галуззю рослинництва є вирощування картоплі. Хмельниччина – один із найважливіших регіонів вирощування цукрових буряків, ріпаку та цикорію.

Природні умови сприятливі для розвитку овочівництва.

Найважливішими галузями тваринництва є м'ясо-молочне скотарство і свинарство. Розвинуті також птахівництво, вівчарство, кролівництво, бджільництво, рибальство.

В області розроблена програма інтенсифікації тваринницької галузі, в основу якої покладено створення спеціалізованих масивів маточного поголів'я, конкурентоспроможної молочної і м'ясної худоби, збільшення питомої ваги гібридного і місцевого молодняка свиней. Діє мережа племінних заводів і племінних ферм.

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою