Обробіток ґрунту

Вплив основного обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи

КВС-Україна 4 січня 2018 1651 0

В умовах Північної частини Степу основним лімітуючим фактором отримання високих і сталих врожаїв кукурудзи є вологозабезпеченість посівів. Наукове і практичне значення мають дослідження щодо удосконалення обробітку ґрунту з метою накопичення максимальної кількості вологи та її тривале утримання в зоні розвитку кореневої системи культур.

Обробіток ґрунту є базисом і важливою складовою будь-якої технології вирощування польових культур та спрямований на підвищення родючості ґрунту і забезпечення стабільних врожаїв високої якості з найменшими витратами матеріальних та енергетичних ресурсів.

В Україні найбільш розповсюдженими є 3 варіанти з обробітку ґрунту:

Зяблевий обробіток (оранка), проводиться восени під ярі культури, в наступному році має значну і майже повсюдну перевагу перед весняним обробітком ґрунту для культур не тільки ранніх, а й пізніх строків сівби. Перевага зяблевого обробітку, порівняно з весняним, особливо велика за підвищеної засміченості ґрунту, особливо багаторічними бур'янами і на важких ґрунтах. При зяблевому обробітку в більшості регіонів, за винятком надмірно зволожених, краще нагромаджується і зберігається в ґрунті волога атмосферних опадів, а також весняних талих вод. Зяблевий обробіток створює більш оптимальні агрофізичні властивості, забезпечуючи тим самим сприятливі умови для мікробіологічної діяльності в ґрунті. Ефективніше ведеться боротьба з бур'янами (особливо багаторічними), шкідниками і збудниками хвороб сільськогосподарських культур, забезпечується оптимальний фітосанітарний стан ґрунту. Діапазон глибин обробітку 25-33 см.

Глибоке рихлення розглядають як ефективний захід усунення шарів ґрунту, утворених підчас обробітку ґрунту дисковими, плоскорізними знаряддями, і руйнуванням плужної підошви. Високі ґрунтозахисні показники при глибокому рихленні забезпечуються внаслідок збереження на поверхні основної маси післязбиральних решток і різкого ослаблення поверхневого стікання. Глибоке рихлення ефективне і як захід нагромадження вологи, особливо за умов вологої осені. Після глибокого рихлення з осені суцільне замерзання ґрунту не відбувається, що забезпечує сприятливі умови для поглинання талих вод і зменшення їхнього стікання, особливо, якщо його виконують у більш пізні передзимові строки. В більшості випадків діапазон глибин обробітку від 30 до 45 см.

Дисковий обробіток ґрунту відноситься до безполицевих способів обробітку ґрунту, який проводиться дисковими знаряддями на глибину 6-20 см, що забезпечує кришення, часткове перемішування ґрунту і знищення бур’янів. Доцільніше дисковий обробіток ґрунту застосовувати після стерньових попередників, а інколи і після просапних культур, найчастіше в господарствах застосовують важкі дискові борони.

Вище описані обробітки ґрунту є загальноприйнятими та загальновідомими. Всі їх знають і використовують на своїх полях. Та досить часто, фермери діють по ситуації, так як не завжди можна провести зяблеву оранку. Причин може бути кілька – відсутність своєї техніки, пізнє збирання попередника тощо. В цьому випадку основний обробіток проводять навесні, який може передбачати оранку чи дискування. Саме так сталося у 2017 році, значна частина площ під кукурудзу оброблялася навесні. Як же кукурудза реагує на це? Чи є вона сильно чутливою до основного обробітку ґрунту?

В цьому році дослідження по вивчення впливу основного обробітку ґрунту на урожайність кукурудзи на зерно проводили в умовах СФГ «Відродження» Кобеляцького району Полтавської області. Господарство дотримується правила в якості основного обробітку ґрунту під кукурудзу виконувати оранку, але погодні умови восени внесли свої корективи у вигляді рясних дощів, та довелося частину площ залишити на весну без обробітку. Навесні на даних площах провели дискування. В результаті в господарстві створилися ідеальні умови для проведення досліду з вивчення даного питання.

У досліді були такі варіанти основного обробітку ґрунту:

  • Полицева оранка плугом ПЛН-3-35 на глибину 26 см + весняне закриття вологи ЗПГ – 15 (на 3 см поперечно-діагональним методом) + передпосівна культивація КПС – 4 на глибину 5 см.Вимірювання глибини полицевої оранки
  • Весняне дискування БДВ-4,2 на глибину 18-20 см + передпосівна культивація на 5 см ЗПГ - 15.Вимірювання глибини весняного дискування

Агротехніка на дослідних ділянках загальноприйнята для даної зони. У варіанті із оранкою попередником була пшениця озима, у варіанті із весняним поверхневим обробітком (дискування) попередник – соя.

Гібрид кукурудзи селекції KWS – КРАБАС ФАО 300, сівалка Kinze 6 row 2000. Посів проводився на оранці 30.04.2017, а на дискуванні – 29.04.2017. Тобто можна сказати, що впливу строку сівби на дослід не було.

Мінеральні добрива вносили в 2 етапи : 1 етап – в рядки Карбамід ( 70 кг д.р.), 2 етап – при міжрядному обробітку ґрунту 60 кг д.р. Аміачної селітри за допомогою КРН-5,6 у фазу 7-8 листка.

Гербіцидний захист – БААЛ (0,5 л/га) + МІЛАГРО (1,2 л/га) в фазу 3-5 листка. За період вегетації (травень- вересень), згідно даних метеостанції в м. Кобеляки, випало 191 мм опадів. В цілому зону за погодними умови вегетаційного періоду можна віднести до зони Північного Степу. Характеристика проведена за комплексним показником гідротермічного коефіцієнту Г. Т. Селянінова – баланс вологи = 0,9.

На фото порівняння качанів гібриду КРАБАС ФАО 300 в залежності від способу обробітку ґрунту. Зліва – посів проведений по весняному дискуванню, справа – по осінній оранці.

Вплив основного обробітку (дискування зліва та оранки справа) на формування качана кукурудзи

З фотографії 3 видно, що на площі, де було проведено дискування, були сформовані качани значного меншого розміру. Також відбулася абортація верхніх 2-3 зерен, швидше за все через брак вологи в момент наливу зерна. Що стосується урожайності, то на полі, де було проведено оранку, урожайність становила 8,8 т/га при збиральній вологості 13,2%. На полі, де було проведено весняне дискування, урожайність склала 4,4 т/га, при вологості зерна 11,2 %, що в 2 рази менше, ніж у варіанті з оранкою.

Звичайно ми мали різні попередники на досліджуваних полях, але вони однозначно не виступили основним фактором впливу на врожайність. На нашу думку, обробіток ґрунту мав найвищий вплив на це. Очевидно, що для кукурудзи, як культури інтенсивного типу, важливим є проведення якісного основного обробітку ґрунту. Однозначно він має проводитися восени та в більшості випадків передбачати оранку.

Наш багаторічний досвід показує, що кукурудза найкраще себе почуває на полях, де проводиться оранка. Проте не слід забувати, що і гібриди відрізняються між собою та по різному реагують на обробіток ґрунту. Є менш чутливі гібриди до екстенсивних технологій, які не сильно знижують урожайність при погіршенні умов вирощування. Із гібридів селекції KWS придатними для екстенсивних технологій є: КІНЕСС ФАО 210КАНЬЙОНС ФАО 230ЕМІЛІО ФАО 250БОГАТИР ФАО 290КЕРБЕРОС ФАО 310КАЙФУС ФАО 330КІНЕМАС ФАО 350КВС 381 ФАО 350. Тому під час вибору гібриду для певної технології вирощування дуже важливо дотримуватись рекомендацій селекційної компанії щодо підбору гібридів, їхнього розміщення відповідно обробітку ґрунту по полях, попередника, норми висіву, пестицидного захисту та мінерального живлення. Це все в комплексі є запорукою високого та стабільного врожаю!

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою