49

Філоненко Сергій Васильович

Доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії, кандидат сільськогосподарських наук

Освіта:

 • 1991 р. — Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність — «Агрономія».
 • 1993-1996 рр. — аспірантура Інституту цукрових буряків УААН, спеціальність — загальне землеробство. Тема кандидатської дисертації «Особливості формування врожаю цукрових буряків в умовах лівобережної частини Лісостепу України залежно від способів основного обробітку ґрунту в сівозміні».
 • 2010 р. — Полтавська державна аграрна академія, спеціальність — «Облік і аудит».

Підвищення кваліфікації:

 • 1994 р. — склав кандидатський іспит з філософії.
 • 1995 р. — склав кандидатський іспит з іноземної мови.
 • 1996 р. — склав  кандидатський іспит з буряківництва.
 • 1996 р. — захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – загальне землеробство, Інститут цукрових буряків УААН.
 • 2008 р. — курси підвищення кваліфікації з питань охорони навколишнього середовища в ЄС та Україні в Полтавській державній аграрній академії, Інститут післядипломної освіти та дорадництва.
 • 2012 р. — курси підвищення кваліфікації за спеціальностями: «Буряківництво» та «Селекція і насінництво цукрових буряків та технологія їх вирощування» в інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
 • 2016 р. — навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності".

Кар’єра:

 • З 2005 р. — куратор академічної групи в Полтавській державній аграрній академії.
 • З 2001 р. — доцент кафедри рослинництва ПДАА.
 • 2009 р. — проходив стажування в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва, кафедра рослинництва.
 • 2010 р. — науково-виробниче стажування з питань наукових досліджень в агрономії на Веселоподільській дослідно-селекційній станції Інституту цукрових буряків УААН, Семенівський  район Полтавської  області.
 • 2011 р. — виробниче стажування з питань технологій вирощування сільськогосподарських культур у ТОВ «Лан-Агро» Глобинського району Полтавської області.

Наукова діяльність:

 • 1996 р. — отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук.
 • 2008 р. — отримав диплом доктора філософії.
 • 2009 р. — отримав диплом доцента кафедри рослинництва.

Має публікації:

 • Видав 2 навчальні посібники, з яких один має гриф Міністерства освіти і науки України, другий – гриф Міністерства аграрної політики України.
 • Опублікував 18 статей і тез доповідей науково-практичних, навчально-методичних конференцій та семінарів.
 • Видав 29 праць навчально-методичного спрямування.
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10200 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.