Реклама
196
65 років

Руденко Євген Володимирвич

Директор Інституту тваринництва НААН, член-кореспондент НААН

Освіта:

 • 1984-1987 рр. — аспірантура при Українському науково-дослідному інституті експери­ментальної ветеринарії, спеці­альність — ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, міколо­гія та імунологія.
 • Має вчене звання професора.

Кар'єра:

 • 1981-1983 рр. — старший ветеринар­ний лікар в Українському науково-дослідному інституті експери­ментальної ветеринарії (нині — ННЦ «ІЕКВМ»).
 • 1988-1990 рр. — молодший науковий співробітник ІЕКВМ УААН.
 • 1990-1994 рр. — старший науковий співробітник ІЕКВМ УААН.
 • 1994-1999 рр. — завідувач лабораторії хвороб бджіл ІЕКВМ УААН.
 • 1999-2001 рр. — заступник директора з питань науки, економіки та впровадження ІЕКВМ УААН.
 • 2001- 2003 рр. — завідувач лабораторії хвороб бджіл ІЕКВМ УААН.
 • З 2003 р. — директор Інституту тваринництва НААН.
 • Експерт Між­народного епізоотичного бюро з питань заразних хвороб бджіл, членом робочої групи міжнародної організації «Апімондія» з питань якості продуктів бджільництва.
 • Голова Технічного комітету (ТК) зі стандар­тизації № 158 Держспоживстандарту України.
 • Ке­рівник базової організації метрологічної служби МінАПК.

Стиль життя:

 • Сімейний стан: одружений.

Наукова діяльність:

 • 1988 р. — захистив кандидатську дис­ертацію на тему: «Американський гнилець бджіл та його вакцинопрофілактика».
 • 2004 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Змішані заразні хвороби розплоду медоносних бджіл (епізоотологія, диференційна діа­гностика, комплексна система заходів боротьби та профілактики)».
 • Визнаний спеціаліст у галузі вивчення інфекційних і паразитарних хвороб бджіл, розробки фармакологічних препаратів та засобів дезінфекції для їхньої профілактики і лікуван­ня.
 • Під керівництвом Євгена Руденка підготовлені низка наукових розробок, які затвердже­но Державним департаментом ветеринарної медицини та впроваджено у ветеринарну практику.
 • Вперше з колективом учених розробив біологіч­ний препарат — вакцину для профілактики і лікування американського гнильця бджіл, зробив вагомий внесок у вивчення основ резистентності й імунітету у бджіл, зокрема було визначено фактори гуморального іму­нітету бджіл.
 • Член секції фармакологічних ветеринарних препаратів Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини.
 • Науковий керівник програм «Технології виробництва продукції тваринництва на інноваційній основі», «Розробка та наукове обґрунтування і практична оцінка норм, технологій виробництва кормів і годівлі тварин», «Система організаційно-економічних, технологічних та селекційних рішень з ефективного виробництва про­дукції молочного і м'ясного скотарства», та підпрограми «Інноваційні технології конкурентоспроможного органічного виробництва продук­ції тваринництва».
 • Член науково-технічної ради з питань виробництва і переробки продукції тваринництва та пта­хівництва, керівник випробувального центру «Відділ екологічного мо­ніторингу та якості продукції тваринного походження ІТ НААН».
 • Голова вченої ради та голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інсти­туті тваринництва НААН.
 • Головний редактор Науково-технічного бюлетеня ІТ НААН.
 • Опублікував 145 наукових праць, у тому числі 7 моногра­фій, 1 довідник, 1 навчальний посібник.
 • Має 1 авторське свідоцтво та 6 патентів.

Нагороди:

 • 1998 р. — почесне звання Заслуженого працівника сільського господарства України.
 • 2009 р. — нагороджений Почесною відзна­кою НААН та Знаком Пошани Міністерства аграрної політики України.

Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10300 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.

Реклама