263
71 рік

Танчик Семен Петрович

Професор, член-кореспондент НААН України

Народився 27 березня в с. Житні Гори Рокитнянського райо­ну Київської обл.

Освіта:

 • 1971-1974 рр. — Маслівський радгосп-технікум. 
 • 1979 р. — з відзнакою закінчив Українську сільськогосподарську академію за фахом вчений агроном.

Кар'єра:

 • 1968-1969 рр. — механізатор колгоспу.
 • З 1974 р. — агроном Миронівського управління сільського господарства на Ки­ївщині,  а потім асистентом, доцентом, професо­ром, завідувачем кафедри землеробства та гербології, а потім директо­ром Науково-дослідного інституту агротехнологій та якості продукції рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Наукова діяльність:

 • 15 квітня 1985 р.— захистив кандидатську дисертацію на тему: «Эффективность гербицидов в сочетании с обработкой почвы в борьбе с сорняками при индустриаль­ной технологии возделывания кукурузы в условиях Лесостепи УССР».
 • 1999 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування агроекологічних заходів зниження забур'яненості кукурудзи в Лісостепу України».
 • 2001 р. — присвоєно вчене звання професора кафедри рослинництва.
 • С. П. Танчик є автором понад 200 наукових праць, з яких 3 монографії, 5 підручників, 8 навчальних посібників, 5 рекомендацій, 150 наукових і 28 навчально-методичних розробок. Він є науковим керівником 16 аспірантів, з яких 12 захистили кандидатські дисертації, науковим консультантом докторських дисертацій.
 • Під його керівництвом уперше в Україні розро­блено екологічну систему землеробства.
 • 2002 р. — обраний членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації.
 • 2000-2001 рр. — був експертом ВАК України з агрономії та лісового господарства.
 • 2001-2008 рр. — очолював спеціалізовану вчену раду. у Національному аграрному університеті зі спеціальностей землеробство, рослинництво, гербологія, технологія переробки та збе­рігання продукції рослинництва.
 • З 2008 р. — заступник голо­ви експертної ради ВАК України з агрономії та лісового господарства.
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10300 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.