Світовий ринок молока і місце України на ньому

354