Павловнієва плантація, пунктирний посів та інше — що побачили учасники Польової школи фермера

24 червня 2019 119 0
Огляд полігону біоенергетичних культур
ФАООгляд полігону біоенергетичних культур

В рамках спеціалізованої виставки «Міжнародні дні поля в Україні» пройшов четвертий тренінг Польової школи фермера. Під час якого учасників ознайомили з вирощуванням лікарських рослин та різних сортів озимих культур на полігонах виставково-інноваційного центру НААН, а також полігонах УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. Повідомляє прес-служба ФАО.

Під час тренінгу учасники мали можливість оглянути полігон «Агро-Олімп» з п’ятипільною зерновою сівозміною, загальною площею 150 га. На кожному полі площею 30 га застосовується чотири типи основного обробітку ґрунту: класична оранка, глибоке рихлення без обороту пласта (чизелювання), дискування та поверхневий мінімальний обробіток.

На полігоні «Біотехнологія» учасникам тренінгу показали випробовуння технології вирощування зернових культур із застосуванням біопрепаратів, у тому числі стимуляторів росту, деструкторів стерні та біоінсектицидів. Також тут досліджується вплив застосування біодеструкторів стерні на покращення живлення культур та прискорення колообігу поживних речовин, пожнивних решток та сидератів.

Технологія стріп-тіл базується на смуговому основному обробітку ґрунту, за якого механічному обробітку піддається лише вузька смужка ґрунту під сівбу культури, міжряддя не обробляються і на поверхні поля залишаються рослинні рештки. На полігоні застосовується трипільна сівозміна кукурудза-кукурудза-соя. Спосіб сівби зазначених культур — широкорядний пунктирний, кукурудза — з міжряддями 70 см, соя — з міжряддями 45 см.

На полігоні «Біоенергетичні культури» вирощуються різні ботанічні види та селекційні сорти енергетичної верби, тополя, міскантус. А також комерційно приваблива деревина швидкого росту — павловнія.

Загалом ФАО проведе десять тренінгів, щоб допомогти фермерам зупинити деградацію земель в Україні. Тематика тренінгів стосується весняної посівної кампанії, біорізноманіття, зрошення, методів обробітку ґрунту, відновлення захисних лісосмуг, економічних розрахунків у веденні сільського господарства.

Тренінги проходять в рамках проекту ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України», що фінансується Глобальним екологічним фондом (ГЕФ).

Діяльність в рамках цього чотирирічного проекту ФАО пов'язана з більш широкими глобальними зусиллями, оскільки сприяє досягненню Цілі 15 сталого розвитку «Життя на землі».

Виконано за допомогою Disqus