Молочна ферма

Чого чекати від нової концепції розвитку фермерських господарств?

19 вересня 2017 589 0

Кабінет Міністрів України на початку вересня схвалив представлену Міністерством аграрної політики та продовольства України концепцію державної програми розвитку фермерства в Україні. Kurkul.com пропонує до вашої уваги текст концепції та її основні тези.

На що направлена концепція розвитку?

Пріоритетом державної аграрної політики має стати підтримка фермерських господарств шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності, формування партій сільськогосподарської продукції належного обсягу та якості, забезпечення технологічного процесу виробництва, просування продукції на ринок, підвищення зайнятості через розвиток трудомістких галузей сільського господарства.

Мета проекту:

Метою Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, покращення матеріально-фінансового становища сільського населення шляхом:

 • надання підтримки фермерським господарствам;
 • створення нових робочих місць на селі, у тому числі і через стимулювання сільськогосподарської кооперації;
 • диверсифікації діяльності фермерських господарств;
 • створення передумов кредитування фермерських господарств за доступними кредитними ставками;
 • збільшення рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду сільськогосподарських угідь.

Причини, що стримують розвиток фермерських господарств:

 • відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на підтримку фермерських господарств, які мають в обробітку, на праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 га;
 • низький рівень диверсифікації економіки сільських територій, що призводить до міграції сільської молоді, високого рівня безробіття та низьких доходів сільського населення, руйнування соціальної та інженерної інфраструктури;
 • низька рентабельність та конкурентоспроможність фермерських господарств на ринках збуту сільськогосподарської продукції;
 • низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для функціонування та розвитку фермерських господарств;
 • неможливість залучення земельних ресурсів для іпотечного кредитування;
 • низький рівень технічного та технологічного забезпечення;
 • неврегульованість питання використання земельних ділянок переданих у постійне користування фермерським -господарствам після реорганізації такого господарства;
 • низький рівень конкурентоспроможності з питання можливості підняття розміру пропонованої орендної плати за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у порівнянні із великими сільськогосподарськими товаровиробниками;
 • неможливість набуття у власність земель, які обробляються фермерським господарством;
 • відведення недостатньої ролі у процесах реформування аграрного сектору економіки для створення та розвитку сільськогосподарської кооперації;
 • значні втрати продукції внаслідок недосконалої системи логістики та інфраструктури аграрного ринку;
 • непоінформованість значної частини фермерських господарств про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, орієнтація на реалізацію вирощеної сировини та відсутність можливостей та умов в виробництві готової продукції

Шляхи і способи розв’язання проблем

Напрями підтримки:

Забезпечення пріоритетності підтримки фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації:

 • стимулювання нарощування обсягів сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю (створення, оновлення та модернізація виробничих і переробних потужностей, залучення інноваційних продуктів та технологій) фермерськими господарствами;
 • розвитку діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових інструментів підтримки фермерства;
 • створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження фермерської діяльності, зокрема, трансформації господарств населення у фермерські господарства, залучення молоді до ведення фермерського господарства.

Для цього необхідним є визначення критеріїв цільових груп отримувачів державної фінансової допомоги (за площею землекористування та обсягом доходів). За експертними оцінками, в разі визначення критерієм надання державної фінансової допомоги площу землекористування в розмірі 100 га, такий підхід дозволить охопити державною фінансовою підтримкою понад 70 % від загальної кількості економічно активних фермерських господарств.

Створення прозорих механізмів набуття у власність земельних ділянок та прав на них:

 • врегулювання питання набуття фермерськими господарствами земельних ділянок у власність;
 • врегулювання питання правового статусу земель колишньої колективної власності;
 • забезпечення можливості отримання іпотечного кредитування під заставу землі;
 • забезпечення пріоритетності надання земельних ділянок для садівництва, виноградарства, хмелярства та органічного землеробства.

Удосконалення системи оподаткування фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів з метою стимулювання їх розвитку та створення нових фермерських господарств, сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів.

Виконання цього завдання пов’язане із визначенням пріоритетних напрямів розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, які мають стати основою аграрного сектору, відповідно до яких буде здійснюватися державна політика щодо нормативно-правового, фінансово-економічного та іншого регулювання галузі.

Це в кінцевому результаті сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу на селі, створенню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та робочих місць у сільській місцевості.

Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень Мінагрополітики на відповідний рік в обсязі 1 млрд грн щорічно, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, передбачених законодавством.

*підготовлено за матеріалами Міністерства аграрної політики і продовольства України

© Єлизавета Кудиненко, Kurkul.com, 2017 р.

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою