Огляд аграрних законопроектів, запропонованих ВРУ у липні

Огляд аграрних законопроектів, запропонованих ВРУ у липні

Думка експерта 15 вересня 2015 123 0

У липні поточного року депутатами Верховної Ради України на розгляд подано ряд законопроектів, що можуть у разі їх прийняття вплинути на подальшу долю українського сільгоспвиробника.

Спеціаліст юридичної фірми «Гайд» Юліан Ріс підготував огляд цих законопроектів. Його Kurkul.com і пропонує до Вашої уваги.

Сільськогосподарські землі

Заборона відчуження сільськогосподарських земель має продовжитися на наступні 10 років

Проект Постанови про встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 2227а від 02.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – С.П.Лобазюк та інші (депутатська група «Воля народу»))

Постановою пропонується, що заборону відчуження сільськогосподарських земель буде продовжено до 1 січня 2026 року. За думкою авторів, зняття мораторію викликало б значні спекуляції на ринку землі та призвело б до позбавлення українських фермерів землі.

Безоплатна приватизація не повинна потребувати погодження з користувачем земельної ділянки

Проект Закону щодо спрощення процедури приватизації земельних ділянок громадянами України № 2239а від 02.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – В.В.Бондар та А.В.Яценко (партія «Відродження»))

Безоплатна приватизація

Згідно законопроекту, заявникам для безоплатної приватизації більше не потрібно буде пред’являти погодження з землекористувачем (якщо земельна ділянка використовується іншою особою). На практиці, на сьогодні, зміна власника земельної ділянки не веде до закінчення існуючого договору оренди земельної ділянки.

Суворіша відповідальність за неналежну виплату оренди за користування сільськогосподарськими ділянками

Проект Закону щодо відповідальності у випадку невиплати орендної плати громадянами за користування належним їм на праві власності земельними ділянками сільськогосподарського призначення, земельними частками (паями) № 2245а від 02.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – В.В.Бондар та А.В.Яценко (партія «Відродження»))

Згідно законопроекту несвоєчасна та/або неповна сплата орендної плати за користування сільськогосподарськими ділянками має тягнути за собою адміністративну відповідальність (адміністративний штраф) або кримінально-правову відповідальність (грошовий штраф, виправні роботи, позбавлення свободи строком до 2 років, заборону займатися професійною діяльністю). Посилення відповідальності має сприяти скороченню випадків порушення законодавства в цьому аспекті.

Процедура приватизації сільськогосподарських земель радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств має визначатися урядом

Проект Закону щодо приватизації майна в агропромисловому комплексі для забезпечення прав працівників радгоспів, що приватизуються, на земельні частки (паї) № 2279а від 03.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – В.І.Балога та В.В.Петьовка (позафракційні))

Приватизація землі

Згідно законопроекту, сільськогосподарські площі, які належать радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам, включаючи багаторічні насадження, не повинні входити до переліку майна, що приватизується, а підляга ють розпаюванню. Законопроектом передбачається, що ці площі будуть розділятися на так звані паї (невеличкі земельні ділянки) за процедурою, визначеною Кабінетом Міністрів.

Згідно діючими на сьогодні правовими нормами, для проведення приватизації майна колишніх радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств необхідно провести їх перетворення на сільськогосподарські колективні підприємства або акціонерні товариства згідно постанови загальних зборів (збори уповноважених) членів.

Запропоновано детальні правила для формування земельних ділянок

Проект Закону щодо спрощення порядку формування земельних ділянок № 2304а від 06.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – А.Ф.Антоніщак та інші (партія «Блок Петра Порошенко та позафракційні))

Законопроектом визначаються умови та норми, за якими необхідно формувати землевпорядні документи у випадку формування нової земельної ділянки (особливо у випадку користування земельною ділянкою третіми особами, юридичними або приватними особами). Це питання в актуальному діючому законодавстві не достатньо врегульоване.

Запропоновано нові регулювання щодо проведення земельних торгів

Проект Закону щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин № 2313а від 08.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – В.Є.Івченко (фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»))

Підвищення кваліфікації аукціоністів (ліцитаторів) для проведення земельних торгів

Законопроектом пропонується, що процедура навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації аукціоністів (ліцитаторів) для проведення земельних торгів, у тому числі підтвердження кваліфікації, регулювання роботи кваліфікаційної комісії та ведення державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) буде законодавчо врегульовано.

Покращення сертифікації в області земельно-правових відносин

Проект Закону щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин № 2313а-1 від 08.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори — O.I.Кулініч та інші (партія «Відро- дження, партія «Блок Петра Порошенко»))

Законопроектом передбачається уніфікація процедури утворення та роботи кваліфікаційної та екзаменаційної комісій, а також створення відкритого реєстру сертифікованих землевпорядників та геодезистів, експертів по нормативно-грошовій оцінці землі та аукціоністів (ліцитаторів) для проведення земельних торгів. Крім того, у законопроекті уточнено принципи відкликання/анулювання кваліфікаційного свідоцтва та розширено коло осіб, які мають повноваження займатися топографічно-геодезійною та картографічною діяльністю.

Податкове законодавство

Зелений туризм має бути визнаним напрямком діяльності для селянських господарств

Проект Закону щодо розвитку сільського зеле- ного туризму № 2232а від 02.07.2015, знахо- диться на розгляді у комітетах (ініціатори – В.І.Брензович та інші (партії «Блок Петра По- рошенко», «Відродження», «Народний фронт», «Радикальна партія»))

Законопроектом пропонується визначити послуги в області зеленого туризму, які не представляють собою підприємницьку діяльність та можуть надаватися селянськими господарствами без створення юридичної особи. Згідно законопроекту, надання місця для розміщення/проживання більше ніж 10 особам вже має потребувати реєстрації підприємства.

Зменшення податкового навантаження для інвестування у сільськогосподарські підприємства: уникнення подвійного оподаткування прибутків від інвестицій

Проект Закону щодо попередження подвійного оподаткування та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів від участі в капіталі сільгосптоваровиробників № 2306а від 07.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Н.П.Южаніна (пар- тія «Блок Петра Порошенко»))

Податкове законодавство

Законопроектом пропонується звільнити членів сільськогосподарських підприємств-товариств від сплати податку на прибуток щодо дивідендів, які виникають з переоцінки (збільшення цінності) участі у товаристві. Згідно діючих правил, прибуток членів товариства, що підлягає оподаткуванню, не збільшується на прибуток дочірнього товариства, якщо це дочірнє товариство є платником податку на прибуток. Це, однак, не стосується членів сільськогосподарських товариств, так як вони, як правило, є платниками фіксованого сільськогосподарського податку (не є платниками податку на прибуток).

Запропоновано податкові пільги в області виробництва або переробки сільськогосподарської продукції

Проект Закону щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції № 2351а від 14.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Т.Р.Козак (партія «Опозиційний блок»))

Згідно законопроекту, підприємства, зайняті в області виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, отримують право визначати їхні податкові зобов’язання по податку на прибуток за стандартами надання звітності (без використання податкових поправок). Згідно діючого на сьогодні законодавства, підприємства зобов’язані, якщо їхній річний обіг перевищує 20 млн грн, застосовувати для визначення рівня податків в їхньому торгівельному балансі певні поправки. До того ж законопроектом передбачається звільнити від сплати податку на прибуток до 1 січня 2020 року підприємства, які займаються переробкою м’яса, за умови доцільного використання фінансових засобів, що звільняться. Надалі від сплати податку з обігу має звільнитися ввезення устаткування для переро бки м’яса.

Аграрне законодавство

Запропоновано нові правила здійснення діяльності приватних ветеринарних лікарів

Проект Закону про приватну ветеринарну практику № 2273а від 03.07.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – О.Б.Бакуменко та інші (партії «Блок Петра Порошенко», «Народний фронт»))

Для гармонізації українського ветеринарного законодавства з відповідними регулюваннями ЄС законопроектом передбачається підтримка приватної ветеринарної медицини в Україні. Окрім іншого пропонується віднести професію ветеринарного лікаря до вільних професій, як це має місце в країнах ЄС. В той же час має підтримуватися створення приватних ветеринарних органів самоуправління, а для приватних ветеринарних лікарів має уможливлюватися проведення заходів державного контролю та нагляду за громадським дорученням.

Запропоновано обов’язкове ліцензування виробництва та торгівлі ветеринарними препаратами

Проект Закону щодо виробництва ветеринарної продукції та ліцензування діяльності з особливо небезпечними хімічними речовинами № 2284а від 03.07.2015, знаходиться на розгляді у комі- тетах (ініціатори – О.Б.Бакуменко та інші (партія «Блок Петра Порошенко»))

Законопроектом пропонується піддавати обов’язковому ліцензуванню виробництво, оптову та роздрібну торгівлю ветеринарними препаратами. Таким чином має досягатися підвищення якості та виконуватися відповідні постанови щодо гармонізації з ЄС-регулюванням. Окрім того, законопроектом передбачаються уточнення щодо поводження з особливо небезпечними речовинами, яке також має піддаватися обов’язковому ліцензуванню. Діючі правові норми дозволяють Кабінету Міністрів України розширити коло діяльності, для якого необхідно отримувати відповідну ліцензію.

Введені спрощення карантинного та фітосанітарного контролю

Закон України про зміни до Закону України «Про карантин рослин» щодо зменшення адміністративного навантаження № 617-VIII від 15.07.2015 (внесений 17.04.2015 В.Є.Івченко та іншими (партії «Народний фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопоміч», «Батьківщина», «Воля народу»))

Карантинний сертифікат

Згідно законопроекту, карантинний сертифікат та фітосанітарний сертифікат повинні видаватися протягом 24 годин після завантаження транспортного засобу зерновими. Завдяки цьому має попереджатися довгий час очікування навантажених транспортних засобів та додаткові витрати. В результаті має значно скоротитися адміністративне навантаження на підприємства.

Запропоновано зниження ліцензійних зборів для дрібних та середніх виноробних господарств

Проект Закону щодо сприяння розвитку малих та середніх підприємств виноробства в Україні № 2437а від 24.07.2015, знаходиться на розг- ляді у комітетах (ініціатори – В.І.Балога та В.В.Петьовка (позафракційні))

Законопроектом передбачається зниження річного ліцензійного збору для індивідуальних, малих та середніх виноробних підприємств. Таким чином має бути здійснена підтримка малих та середніх виноробних підприємств в Україні.

Юліан Ріс, Юридична фірма «Гайд»

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою