Агропрогноз: вплив температури ґрунту на розвиток сільськогосподарських рослин

Метео Фарм 25 грудня 2019 5876 0

 

Сьогодні докладно розповімо про ще один важливий агрометеорологічний показник такий як температура ґрунту. Які фактори впливають на нагрівання земної поверхні, вплив температури ґрунту на розвиток сільськогосподарських рослин, та яким чином можливо вплинути на температурний режим.

Читати за темою: Агропрогноз: як і навіщо аналізувати температуру повітря

Джерела, які сприяють нагріванню ґрунту

Основним джерелом нагрівання ґрунту служить сонце. Сонячні промені, пройшовши крізь атмосферу, досягають земної поверхні, частина їх відбивається, частина поглинається, перетворюючись при цьому здебільшого в тепло. Частина цього тепла витрачається на нагрівання приземного шару повітря, рослин, випаровування води з ґрунту і рослинами, а частина – на нагрівання ґрунту, яка поглинається і передається вглиб ґрунту завдяки його тепловим властивостям.

Другим, менш значним ніж сонце, джерелом тепла в ґрунті є виділення його мікроорганізмами в процесі їхньої життєдіяльності. На внутрішньоклітинні процеси використовується лише 15 – 20% загальної кількості перетвореної мікробами енергії, а решта її кількість надходить у навколишнє середовище у вигляді тепла. Ґрунт є дуже сприятливим середовищем для існування різних організмів порівнянно з наземно – повітряним. Оскільки вологість ґрунту вища, ніж повітря, то різноманітні його мешканці легше можуть пережити посушливі періоди.

Вміст кисню значно менший, ніж у повітрі, а вміст вуглекислого газу вищий. Зате добові та сезонні коливання температури в ґрунті незначні, а на глибині більше 2 м температура в різні пори року майже не змінюється, тому різні організми тут можуть переживати несприятливі температури (надто низькі чи надто високі).

На термічний режим ґрунту впливають такі основні фактори як: рельєф, тип і склад ґрунту, рослинний та сніговий покриви.

Вплив температурного режиму ґрунту на рослини

Температура ґрунту впливає на розвиток рослин з самого початку їхнього життя. При низькій температурі насіння не дає сходів, а при тривалій холодній погоді загниває. Але й надто високі температури ґрунту в цей період шкідливі. Тому сіяти треба в оптимальні і стислі строки, враховуючи поряд з іншими факторами і температуру ґрунту. Від температури ґрунту залежать активність мікроорганізмів, інтенсивність розкладу органічних речовин, розвиток кореневої системи і здатність її засвоювати поживні речовини, тривалість вегетаційного періоду, ефективність мінеральних добрив, початок проведення окремих сільськогосподарських робіт.

Зі збільшенням кількості тепла відбувається розмноження бактерій, підвищується їх біологічна активність, а отже, переробка органічної речовини, посилюється процес газообміну і переміщення вологи в ґрунті. Температура ґрунту впливає на газообмін між ґрунтовим і атмосферним повітрям. Вона визначає і вологозабезпеченість рослин. При зниженні температури всі процеси сповільнюються, а при падінні температури нижче 0°С волога починає замерзати в ґрунті і не може засвоюватися коренями рослин. При температурі нижче -10°С замерзає майже вся волога. В цей час відбувається пересування вологи до поверхні з нижніх горизонтів.

Промерзання ґрунту має як позитивне, так і негативне значення. Позитивне значення промерзання виражається в утворенні ґрунтової структури, міграції ґрунтових тварин в нижні шари, що сприяє розпушуванню ґрунту і поліпшення його водопроникності, затримці початку вегетації для рослин, що бояться заморозків. Негативне значення промерзання полягає в зниженні водопроникності і, отже, посиленні стоку, затримці мікробіологічних і хімічних процесів. Низькі температури ґрунту знижують урожай репродуктивних органів (зерна), але збільшують вихід загальної маси (соломи, коренів) у зернових культур. У меншій мірі низькі температури ґрунту впливають на врожай культур, які формують вегетативну масу (трави, картопля, коренеплоди).

Промерзання ґрунту і його глибина залежить від температури, товщини снігового покриву (чим товщий шар снігу тим менш промерзає ґрунт, адже сніг є поганим провідником тепла), лісової підстилки, щільності та потужності надґрунтового покриву. У лісі часто ґрунти промерзають на значно меншу глибину, ніж в полі.

Протягом 2019 року мінімально температура ґрунту опускалась до -10…-9 градусів морозу в третій декаді листопаду в Східних областях. Період низьких температури тривав незначний період часу.

Яким чином можна вплинути на температурний режим ґрунту?

Регулювати надходження сонячної енергії до поверхні ґрунту досить важко. Але можна змінювати розподіл тепла в ґрунті. Збільшуючи або зменшуючи різними методами температуру верхніх шарів, можна впливати на тепловий режим інших шарів ґрунту. Зміни в потрібному напрямі температури ґрунту значною мірою досягаються регулюванням водного і повітряного режимів, а також збагаченням органічними речовинами.

Регулювання теплового режиму ґрунтів забезпечується різними агротехнічними та лісокультурними заходами. Такі прийоми, як снігонакопичення, прикатування снігу кільчастими катками, посипання його попелом, мульчування темними речовинами, покриття плівкою, створення лісових смуг сприяють прогріванню ґрунту. Навпаки, згрібання снігу і лісових підстилок, вирівнювання, прикатування поверхні посилюють процеси охолодження ґрунту.

Особливо сприятливий вплив на температурний режим ґрунту чинить глибока оранка, внесення органічних речовин, розпушування, заходи із снігонакопичення. А також лісонасадження які поліпшують тепловий режим ґрунту тим, що сприяють нагромадженню снігу і рівномірнішому розподілу його на полях, послаблює взимку дію холодних вітрів, а влітку – гарячих та суховіїв. 

Інформація була надана сервісом прогнозування погоди Meteo Farm.

 

© Kurkul.com, 2019 р.

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою