Агропогода: Як оцінити вологозабезпеченість та теплозабезпеченість поля

Метео Фарм 13 березня 2020 1906 0

Сьогодні докладніше поговоримо про такий важливий показник як Гідротермічний коефіцієнт зволоження (ГТК). Він був встановлений ще за радянських часів кліматологом Г. Т. Селяніновим і дозволяє досить об’єктивно оцінити вологозабезпеченість та теплозабезпеченість території.

ГТК – це сума опадів за період, коли середньодобова температура повітря вище + 10° С поділена на суму активних температур за той же період, коли температури перевищували +10° С, зменшена в 10 разів.

Розраховується за формулою: ГТК = R/0,1∑ T R

Завдяки ГТК можна визначити, яку частину випаровування компенсують атмосферні опади. Що нижче показники ГТК то посушливіша місцевість.

Існує шкала ГТК:

 •  ГТК < 0,4 – дуже сильна посуха
 •  ГТК від 0,4 до 0,5 – сильна посуха
 •  ГТК від 0,6 до 0,7 – середня посуха
 •  ГТК від 0,8 до 0,9 – слабка посуха
 •  ГТК від 1,0 до 1,5 – достатньо волого
 •  ГТК > 1,5 – надмірно волого

Саме до цієї шкали прирівнюють показники та роблять висновки щодо забезпеченості тієї чи іншої території вологою.

Професійний сервіс агропогоди «Метео Фарм» також пильно слідкує за показником ГТК. Протягом вегетаційного періоду в системі можна визначити показник ГТК у будь якій точці України. Також у декадній та місячній аналітиці постійно ведуться розрахунки ГТК.

За дослідженнями компанії так виглядала ситуація відносно ГТК в 2019 році:

В Україні існує агрокліматичне районування території, воно було створено з метою раціонального використання ресурсів клімату, оптимального розміщення основних сільськогосподарських культур та підвищення продуктивності сільського господарства.

Читати також: Агропрогноз: Все що треба знати про сонячну радіацію та урожай

Агрокліматичні зони України:

 • Полісся – ГТК 1,3-2,0, сума температур 2500
 • Лісостеп – ГТК 1,0-1,3, сума температур 2700
 • Північний Степ – ГТК 0,7-1,0, сума температур 3000
 • Південний Степ – ГТК 0,5-0,7, сума температур 3150

(vue.gov.ua)

Але з часом ці показники змінюються. Суми температур ростуть, а показник ГТК зменшується. Показники ГТК Південного степу поступово розповсюджуються на Північні, Центральні та Східні території. А на Заході все частіше зустрічаємо показники Лісостепової зони. Відбувається поширення посух в зону достатнього зволоження, охоплюючи все більше території.

Таке зонування використовують для прийняття таких важливих рішень як:

 • впровадження нових сільськогосподарських культур; 
 • відновлення і розширення зрошування; 
 • оцінки та прогнозування витрат об’ємів води необхідних для зрошування; 
 • оптимізації роботи водосховищ; 
 • впровадження та поширення вологоутримуючих технологій оброблення ґрунтів; 
 • планування сівозмін сільськогосподарських культур; 
 • страхування посівів від посухи; 
 • максимального використання зростаючих теплових ресурсів.

Також завдяки показникові ГТК можна вчасно вказати на появу та розвиток тієї чи іншої хвороби, яка може завдати чималих збитків аграріям, якщо вчасно не вжити заходів. Адже ГТК вказує на вологу, якщо значний період часу панує високий показник ГТК можна очікувати на розвиток різних хвороб які полюбляють вологу, наприклад, таких як грибкові захворювання та ін.

Інформація була надана сервісом прогнозування погоди Meteo.Farm

 

© Kurkul.com, 2020 р.

Виконано за допомогою Disqus
Матеріали за темою