Новий Трудовий кодекс створить рівні правила для працівників і роботодавців

11 січня 2020 1657 0

На початку січня 2020 року на сайті Верховної Ради опублікований проєкт закону України «Про працю». Ініціатор законопроєкту — прем'єрміністр Олексій Гончарук. Наразі документ опрацьовує профільний комітет ВРУ. 

За словами авторів, цей законопроект покликаний змінити прийнятий ще в 1971 році «Кодекс законів про працю», а також низку пов'язаних з ним нормативно-правових актів. Складається з 98 статей, які розподілені за десятьма розділами.

В Україні запустили спеціалізований сервіс пошуку роботи — AgroRobota

У пояснювальній записці до документа перераховані питання, які буде регулювати нове законодавство і які ніяк не були прописані в старому кодексі.

Головними принципами розробки проекту Закону України «Про працю», стали:

 • збалансування інтересів сторін трудових відносин;
 • зниження рівня державного втручання у індивідуальні відносини в сфері праці;
 • визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин;
 • розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
 • спрощення процедур входу-виходу працівників на ринок праці;
 • стимулювання суб’єктів господарювання до створення робочих місць;
 • «дебюрократизація» трудових відносин;
 • дотримання конвенцій МОП та директив Європейського Союзу;
 • забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності;
 • оптимізація соціально-трудових гарантій та зменшення навантаження на трудові відносини;
 • забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.

До проекту Закону України «Про працю», повністю інкорпоровані норми законів України «Про оплату праці», «Про відпустки».

Порівняно із діючим трудовим законодавством до проекту Закону України «Про працю» додатково включено регулювання питань щодо:

 • порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
 • визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;
 • врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників;
 • виплата грошової компенсацією за кожен день зменшення строку попередження при розірванні трудового договору;
 • посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;
 • впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
 • унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів та угод.

Нагадаємо, замість трудових книжок інформацію про стаж українці зможуть отримувати онлайн.

Виконано за допомогою Disqus