158

Філон Василь Іванович

Завідувач кафедри агрохімії Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Освіта:

 • Закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ).
 • Закінчив аспірантуру ХНАУ.
 • Закінчив докторантуру ХНАУ.

Кар'єра:

 • Протягом 15 років виконував обов’язки голови профбюро ФАГУ.
 • З 2010 р. — завідувач кафедри агрохімії ХНАУ.
 • Заступник головного редактора «Вісника ХНАУ».  

Наукова діяльність:

 • 2011 . — захистив докторську дисертацію.
 • Має наукове звання професора.
 • Співавтор підручника «Ґрунтознавство» з грифом Міністерства освіти.
 • Автор чотирьох навчальних посібників.
 • Основні напрямки наукової діяльності: нанодіагностика трансформаційних змін грунтів при внесенні добрив, вплив різних форм мінеральних добрив на органічну частину грунтів, безпосередня взаємодія мінеральних добрив (хімічних реагентів) з грунтом, дослідження калійно-амонійного зв’язку у системі грунт-рослина-добриво, впровадження X-Rayтомографії у практику грунтових досліджень.
 • Входить до складу спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.
 • Член спеціалізованої вченої ради Національного університету водного господарства і природокористування.

Політична діяльність:

 • 2010 р. — член «Партії Регіонів».
 • Депутат Роганської селищної ради.
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10200 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.