116
81 рік

Гудков Ігор Миколайович

Академік Української академії аграрних наук

Попередні посади:

 • 1962 — 1964 рр. — працював на Миронівській селекційно-дослідній станції молодшим на­уковим співробітником агрохімічної лабораторії;
 • 1967 — 1979 рр. — молодший, старший науковий співробітник відділу біофізики та радіобіології;
 • 1979 р. — заступни­к директора інституту з наукової роботи;
 • 1980 — 1987 рр. — завідувач відділу фізіології живлення рослин;
 • 1985 — 1986 рр. — директор інсти­туту.

Наукова діяльність:

 • У 1967 році захистив кандидатську дисертацію — «Фізіолого-біохімічні основи захисту рослин від променевого ураження» в Інституті фізіології рослин АН УРСР.
 • У 1979 році захистив докторську дисертацію — «гетерогенності меристем як фактор, що визначає поста відновлення рослин» в Інституті проблем онкології ім. Кавецького АН УРСР.

Почесні звання, нагороди:

 • 1995 р. — обраний членом-кореспондентом УААН
 • 1999 р. — дійсний член (академік) УААН (радіобіологія)
 • 1992 р. — член Національної комісії з радіаційного захисту населення від радіації при Верховній Раді, був членом експерт­них рад ВАК, куруючи напрямом радіобіологія та екологія
 • 2001 р. — член секції біології Комітету з присудження Державних премій України у галузі науки і техніки, член трьох рад із захисту доктор­ських дисертації, в тому числі однієї в Росії, член редколегій семи наукових журналів, у тому числі журналу РАН «Радиационная биоло­гия. Радиоэкология», НАН України «Ядерна фізика та енергетика»
 • Член бюро Наукової ради з радіобіології РАН
 • Учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорно­бильській АЕС
 • 1987 р. — лауреат Премії ім. М. Г. Холодного НАН України
 • 1997 р. — Соросовський професор
 • 2005 р. — заслужений діяч науки і техніки України

Публікації:

 • Автор і співавтор 550 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 13 підручників і навчальних посібників, 12 авторських свідоцтв і патентів
Виконано за допомогою Disqus

Ми зібрали в базі понад 10200 досьє фермерів, науковців та фахівців сільського господарства. База постійно оновлюється.

Якщо вам відома більш актуальна інформація по якомусь досьє, ніж наявна в нас, напишіть, будь ласка, на адресу kudinenko@latifundistmedia.com.

Якщо ви не знайшли себе тут, то заповніть анкету і приєднуйтесь до куркулів зі всієї України.