100

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Директор

Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Опис

Національний університет біоресурсів і природокористування України є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Ректор — Ніколаєнко Станіслав Миколайович.

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України – регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

✅ навчально-наукові інститути;

✅ факультети;

✅ кафедри;

✅ науково-дослідні інститути, в тому числі:

• Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології;
• Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК;
• Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса);

✅ навчальні, навчально-наукові, науково-дослідні, проблемні науково-дослідні, проблемні наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії;

✅ вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації:

• Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська обл.)

• Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська обл.)

• Ірпінський економічний коледж (Київська обл.)

• Немішаївський агротехнічний коледж (Київська обл.)

• Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська обл.)

• Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого (Тернопільська обл.)

• Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)

• Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська обл.)

• Бережанський агротехнічний коледж (Тернопільська обл.)

• Ніжинський агротехнічний коледж (Чернігівська обл.)

• Рівненський коледж (Рівненська область)

✅ міжкафедральні навчальні лабораторії на базі;

✅ навчально-дослідні господарства та дослідні станції:

• Агрономічна дослідна станція (Київська обл.);

• Боярська лісова дослідна станція (Київська обл.);

• Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка (Київська обл.);

• Навчально-дослідне господарство «Ворзель» (Київська обл.);

✅ інші структурні підрозділи, у тому числі:

• Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;

• Ботанічний сад;

• Навчально-наукове виробниче мисливське господарство;

• спортивно-оздоровчий табір «Академічний» (Одеська область).