Висока прибутковість агровиробництва є ілюзорною через недооцінку основних засобів сільгосппідприємств — експерт

9 лютого 2017 89 0
Висока прибутковість агровиробництва є ілюзорною внаслідок недооцінки основних засобів сільгосп підприємств
kurkul.comВисока прибутковість агровиробництва є ілюзорною внаслідок недооцінки основних засобів сільгосп підприємств

Недооцінка основних засобів аграрного сектору призводить до штучного завищення результативності сільськогосподарської діяльності.

Про це розповів завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук.

За статистичними даними, у 2010–2015 р. рівень рентабельності національної економіки коливався у діапазоні від -4,1% у 2014 р. до +5,9% у 2011 р. При цьому рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції у цей же період демонструвала тенденцію до зростання: 2010 р. вона становила 21,1%, 2011 р. – 27%, 2012 р. – 20,5%, 2013 р. – 11,2%, 2014 р. – 25,8%. У 2015 р. рентабельність виробництва агропродукції у сільськогосподарських підприємствах перевищила показник 2010 р. більш, ніж вдвічі і становила 45,6%.

На його думку, основною причиною є невідповідність реально спожитого основного капіталу нарахованим амортизаційним відрахуванням, які б мали забезпечувати його відтворення. Отже, у собівартості продукції відображаються занижені розміри амортизаційних відрахувань. Це призводить до штучного завищення фінансових результатів – прибутку та рентабельності сільськогосподарської діяльності.

За даними Державної служби статистики України, за останні 10 років основні засоби в усіх галузях національної економіки (без сільського господарства) були дооцінені майже у 9 разів, зокрема в промисловості – у 6,3 разу, тоді як у сільському господарстві – лише на 43%.

Питання переоцінки сільськогосподарського майна ще більше ускладнюється існуючими недоліками нормативно-правового забезпечення цього процесу, зокрема обов’язковістю незалежної експертної оцінки основних засобів для їх переоцінки в обліку, зазначив експерт.

«За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2014 р. розрахунковий показник рівня рентабельності виробництва агропродукції з урахуванням дооцінки основних засобів на початок року склав лише 13,8%. При цьому не був врахований подальший вплив зростання цін на основні засоби в 2014 р. – на рівні 23%. Тобто реальний рівень рентабельності сільгоспвиробництва був набагато нижчим показника офіційної статистики у 25,8%», — наголосив Олександр Захарчук.

За його словами, така ж тенденція простежується й за результатами 2015 р. При рентабельності, за даними статистичної звітності, у 45,6% уточнений рівень рентабельності відповідно до фактичної недооцінки основних засобів склав 34,8% – навіть без урахування 32% інфляційного зростання цін на галузеві основні засоби у звітному році.

Таким чином, недооцінка основних засобів аграрного сектору призводить до штучного завищення результативності сільськогосподарської діяльності, зазначив науковець.

Виконано за допомогою Disqus