Реклама
Як фермеру скласти бізнес-план на отримання гранту — покрокова інструкція

Як фермеру скласти бізнес-план на отримання гранту — покрокова інструкція

16 травня 2024 1138 0

Сьогодні український аграрний бізнес опинився у складному становищі. Особливо важко сьогодні початківцям, тим хто лише на шляху заснування свого аграрного бізнесу. Або ті, хто планував розширити свої напрямки роботи. 

Але такі підприємства можуть знайти необхідні кошти за допомогою грантів чи інших програм фінансування від уряду або міжнародних організацій. Першим кроком до заповнення заявки на участь у гранті зазвичай стає наявність бізнес-плану, який додають до заявки. І цей пункт іноді зупиняє фермерів. Хоча складений бізнес-план вже й сам по собі зможе націлити вас на розв'язання проблем чи диверсифікацію виробництва та на пошук власних резервів для розвитку. 

Написання бізнес-планів для агросектору не раз ставало темою для різноманітних круглих столів чи кількагодинних онлайн-лекцій. Ми вирішили зекономити ваш час і тому знайомимо з покроковою інструкцією написання бізнес-плану для агросектору.

Крок 1. Визначення бізнес-ідеї

Для початку, зосередьтеся на виді діяльності, який ви плануєте здійснювати чи додати до своєї діяльності. Можливо ви хотіли б займатися вирощуванням овочів, фруктів, тваринництвом, виробництвом молочної продукції чи агротуризмом?

Далі важливо визначити ваші цілі та цільову аудиторію. Які цілі ви прагнете досягти за допомогою вашого бізнесу? Це може бути збільшення прибутку, створення робочих місць у сільській місцевості, покращення якості продуктів чи їхньої доступності. При цьому важливо враховувати інтереси вашої цільової аудиторії. Хто буде вашими клієнтами чи споживачами продукції? Які їхні потреби та пріоритети?

Читайте також: Актуальні гранти для представників агросектору у травні

Крім того, неабияке значення має визначення унікальності вашої пропозиції. Чим ваш продукт чи послуга відрізняється від інших на ринку? Можливо, ви використовуєте екологічно чисті методи вирощування, маєте унікальний смаковий профіль продукції, або пропонуєте інноваційні методи обробки сільськогосподарських культур.

Крок 2. Аналіз ринку

Аналіз ринку є ключовим етапом у написанні бізнес-плану, оскільки він дозволяє зрозуміти ситуацію на ринку, визначити конкурентів  та з'ясувати можливості для вашого фермерського бізнесу. Розглянемо детальніше, які аспекти варто включити:

 • Визначення цільового ринку. Це може бути локальний, регіональний, національний чи навіть міжнародний ринок. Визначте його обсяг та динаміку розвитку.
 • Аналіз попиту. Дослідіть попит на вашу продукцію чи послуги. Тобто визначте потреби споживачів, їхні вподобання, звичаї та тенденції. Розгляньте також фактори, що можуть впливати на попит, такі як демографічні зміни, економічна ситуація та модні тенденції. Наприклад, фермер Вадим Бортник, аналізуючи ринок помітив, що для українців традиційно притаманне споживання вишень, пропозиція недостатня, тому він вирішив закласти вишневі сади в ТОВ «Сади Полісся». Чи почитайте про досвід Олександра Серебрякова, який помітив гостру нестачу кормів для аквакультури під час війни, тому заклав ферму з вирощування личинок чорної левинки та почав виробляти білкові корми для тварин.
 • Аналіз конкурентів. Визначте і проаналізуйте вашу конкурентну обстановку. Хто є вашими основними конкурентами? Які їхні переваги та недоліки? Як вони позиціонуються на ринку? Це допоможе вам розробити стратегію, яка дозволить вирізнятися на тлі конкурентів.
 • Сегментація ринку. Розділіть ринок на сегменти, залежно від різних факторів, таких як: вік, стать, географія, доходи тощо. Визначте, які сегменти є найбільш привабливими для вашого бізнесу та як ви можете найкраще задовольнити їхні потреби.
 • Аналіз тенденцій і можливостей. Погляньте в майбутнє та визначте потенційні тенденції та можливості на ринку. Це може включати нові технології, зміни в законодавстві, суспільні та культурні зміни тощо. Розгляньте, як ви можете скористатися цими тенденціями для збільшення конкурентоспроможності вашого бізнесу.

Аналіз ринку допоможе вам краще зрозуміти ваше оточення, визначити можливості та загрози, а також розробити стратегії для успішного входу на ринок та подальшого розвитку вашого фермерського бізнесу.

Крок 3. Фінансовий план

Фінансовий план є одним з найважливіших елементів бізнес-плану для отримання гранту на фермерський бізнес. Цей розділ повинен включати детальну інформацію про очікувані витрати, доходи та прибутки, а також проєктування фінансових потреб протягом перших років діяльності. Розглянемо кроки для розробки фінансового плану:

1. Оцінка витрат. Почніть з розрахунку всіх витрат, пов'язаних з запуском та операційною діяльністю вашого фермерського бізнесу. Це може включати витрати на купівлю землі, будівництво або оренду будівель, закупівлю обладнання та інвентарю, оплату праці, маркетингові витрати тощо.

2. Прогнозування доходів. Оцініть потенційні доходи від продажу вашої продукції чи послуг. Врахуйте ринкові ціни, очікувану кількість продажів та можливі зміни в цінах на ринку. Розгляньте також різні сценарії, щоб мати уявлення про можливі варіації у доходах.

3. Створення прогнозів фінансових показників. Розробіть прогнозні баланси, звіти про прибутки та збитки, а також прогнози грошового потоку для перших років діяльності вашого бізнесу. Це допоможе вам зрозуміти, коли потрібне додаткове фінансування та які будуть ваші фінансові потреби в майбутньому.

4. Оцінка ризику. Проведіть аналіз чутливості, щоб з'ясувати, як зміни в ключових параметрах, таких як ціни на продукцію чи обсяги продажів, можуть вплинути на фінансові результати вашого бізнесу. Це допоможе вам розробити стратегії для мінімізації ризиків.

5. Запит на фінансування. Визначте необхідний обсяг фінансування для запуску та операційної діяльності вашого бізнесу. Це може включати залучення грантів, кредитів, інвестицій чи інших джерел фінансування. 

Крок 4. Опис бізнес-процесу

Опис бізнес-процесу — це один з найважливіших розділів бізнес-плану, що надає детальний огляд всіх етапів вашої сільськогосподарської діяльності, починаючи від вирощування або виробництва продукції до її реалізації та обслуговування клієнтів. Детальний опис бізнес-процесу допоможе чітко зрозуміти всі аспекти вашої діяльності та виявити можливість оптимізації та покращення. Саме на цей підпункт звертають особливу увагу інвестори. Розглянемо кроки для розробки цього розділу:

 • Вирощування або виробництво продукції. Опишіть процес вирощування або виробництва вашої основної продукції. Це може включати вибір сільськогосподарських культур, методи вирощування, використання технологій та обладнання. Якщо ви виробляєте продукцію, опишіть виробничі процеси, використовуване обладнання та необхідний персонал.
 • Обробка та зберігання. Якщо ваша продукція потребує обробки або зберігання, опишіть процеси, які ви використовуєте. Це може включати процеси сортування, упаковки, консервації та зберігання продукції перед тим, як вона буде готовою до реалізації.
 • Маркетинг та продажі. Опишіть методи просування вашої продукції, рекламу, участь у різних подіях та виставках, а також взаємодію з потенційними клієнтами. Опишіть також ваш план дистрибуції та способи доставляння продукції до клієнтів.
 • Обслуговування клієнтів та підтримка. Опишіть ваші плани щодо обслуговування клієнтів та підтримки після продажу. Це може включати сервісну підтримку, навчання клієнтів щодо використання продукції, а також розвиток відносин з клієнтами для забезпечення повторних покупок та рекомендацій.
 • Стратегії оптимізації та покращення. Не забудьте включити стратегії оптимізації та покращення в ваш бізнес-процес. Це може включати пошук нових методів виробництва, використання нових технологій, удосконалення управлінських процесів та постійне вдосконалення якості продукції та обслуговування.

Детальний опис бізнес-процесу допоможе вам краще зрозуміти вашу сільськогосподарську діяльність та виявити можливості для покращення та оптимізації. Він також стане основою для розробки стратегій та планів дій для вашого фермерського бізнесу. 

Крок 5. Ризики та стратегії управління ними

Розпізнання та управління ризиками — це критичний аспект будь-якого бізнесу, в тому числі й фермерського. Цей пункт також є обовʼязковою складовою бізнес-плану. Варто провести детальний аналіз потенційних ризиків та розробити стратегії для їх управління, щоб зменшити ймовірність їх виникнення та мінімізувати наслідки. Нижче розглянемо детальніші кроки для розробки цього розділу:

 • Ідентифікація ризиків. Проаналізуйте всі можливі ризики, які можуть вплинути на ваш фермерський бізнес. Це можуть бути такі ризики, як погодні умови (засуха, зливи, морози), хвороби тварин або рослин, коливання цін на ринку, зміни в законодавстві, технічні проблеми, конкуренція тощо.
 • Оцінка ризиків. Оцініть ймовірність та потенційний вплив кожного ризику на ваш бізнес. Це допоможе вам визначити, які ризики потребують найбільшої уваги та пріоритету в управлінні. 
 • Розробка стратегій управління ризиками. Після ідентифікації та оцінки ризиків розробіть конкретні стратегії для їх управління. Це може включати прийняття запобіжних заходів для зменшення ймовірності виникнення ризиків (наприклад, використання сучасних методів обробки для запобігання захворюванням), а також розробку планів дій у разі виникнення ризиків (наприклад, резервування фінансових ресурсів для непередбачених витрат у разі засухи). Наразі актуально врахувати такий ризик, як війна та можливість релокації підприємства.
 • Страхування та інші фінансові інструменти. Розгляньте можливість використання страхових полісів або інших фінансових інструментів для захисту вашого бізнесу від ризиків. Це може включати страхування врожаю, тварин, обладнання чи відповідальності.

Написання бізнес-плану для отримання гранту на відкриття фермерського бізнесу — це складний, але важливий процес. Його детальна підготовка допоможе вам продемонструвати потенційним фінансувальникам перспективність вашого проєкту та збільшити ймовірність отримання гранту. Слід пам'ятати, що успішний бізнес-план — це не лише документ, який вимагається грантовою заявкою, але і стратегічний план вашого майбутнього успішного підприємства.

© Юлія Маковей, Kurkul.com, 2024 р.

Виконано за допомогою Disqus
Реклама