Оцінка розвитку фермерського господарства  —  використовуємо європейський досвід

Оцінка розвитку фермерського господарства — використовуємо європейський досвід

4 серпня 2018 557 0

Кожен фермер, що вкладає в свою справу час, сили, гроші та душу,  —  прагне сталого та постійного розвитку свого господарства. На певному етапі цей розвиток неможливий без нововведень та найголовніше  —  вірної оцінки поточних справ. Щоб визначення сильних та слабких сторін мало якнайбільшу користь для розвитку господарства, існують сучасні програми оцінювання, які вже з’являються в Україні.

У другій половині 80-х років ХХ століття було розроблено концепцію сталого розвитку, який задовольняє потреби сьогодення, не створюючи при цьому перешкод майбутнім поколінням у задоволенні їхніх власних потреб. Щоб допомогти фермерському господарству інтегруватися в таку концепцію, в Україні компанія Nestle відповідно до стратегії Створення спільних цінностей, впроваджує серед українських фермерів ініціативу «Господар+». Ця програма дозволяє провести аналіз господарства в рамках глобальної ініціативи SAI Platform (The Sustainable Agriculture Initiative Platform), а також на основі методу оцінки на алгоритмі швейцарської програми RISE (Response Inducing Sustainable Evaluation).

Метою цієї програми є сприяння покращенню життя фермерів та їхніх сімей через спеціально розроблене оцінювання за десятьма параметрами, що відображають екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності підприємства, а також визначення рівня раціональності використання енергетичних, водних, земельних ресурсів, ефективності управління. Програма RISE перекладена українською мовою та адаптована до регіональних умов в рамках ініціативи «Господар+», впровадженою Nestle в Україні. Оцінка проходить у формі анкетування і складається зі збору інформації, обробки даних, розробки рекомендацій з удосконалення та презентації результатів.

Графічне зображення результатів RISE-оцінки

Збір інформації проводиться у вигляді інтерв’ю з самим фермером, а також із представниками різних категорій працівників. Оцінювання триває від 4-6 годин, а опитувальний лист складається із понад 400 питань, відповіді на які дають можливість комплексно охарактеризувати діяльність господарства  —   від стану ґрунтів до якості життя працівників. Також проводиться огляд основних виробничих підрозділів, приміщень, технічних споруд, щоб мати можливість оцінити рівень об’єктивності відповідей фермера експертом-аналітиком.

Обробка даних означає внесення всіх отриманих відповідей в інформаційну базу програми як онлайн, так і за відсутності Інтернет-зв’язку, який не завжди доступний у сільській місцевості. Після внесення даних автоматично розраховуються результати у вигляді діаграми з розгорнутим поясненням кожного показника та повний звіт, який автоматично генерується програмою.

Під час підготовки рекомендацій із удосконалення, експерт звертає увагу на те, як фермер відповів на те чи інше запитання, а рекомендації охоплюють соціальний, екологічний і економічний аспекти діяльності. Презентація результатів має характер обговорення: господарю пояснюють, чому він отримав саме такий результат, на що необхідно звернути увагу для покращення власної діяльності, презентуються плани удосконалення.

Зрештою, у результаті RISE-аналізу фермер отримує чітке уявлення про вплив землеробства на стан ґрунтів та водні ресурси; вплив від використання матеріалів (добрив, пестицидів, гербіцидів і т.д.), а також рекомендації щодо їх зберігання та видалення; рівень залежності виробництва від джерел енергії; вплив на біорізноманіття; економічну ефективність; рівень задоволення працівників умовами праці та її оплатою, а також умовами життя у громаді.

Метод RISE є зручним та простим у використанні, адаптований до українських умов, що дозволяє розглядати його як сучасний доступний спосіб аналітичної оцінки сільськогосподарського підприємства в Україні відповідно до принципів сталого розвитку. Також це чудовий засіб формування інформаційної основи для прийняття управлінських рішень щодо сталих практик ведення господарства.

За сприяння Nestle в Україні, на сьогодні 36 фермерських господарств пройшли оцінку RISE та отримали результати. Хоча й оцінку пройшла відносно невелика кількість господарств, наразі можливо сформувати виявлені слабкі сторони діяльності, притаманні багатьом з оцінених:

Відсутність заходів з покращення структури та якості ґрунтів. Зокрема, частина територій була втрачена через водну ерозію, але жодних заходів із реабілітації не впроваджено.
Використання водних ресурсів. Відзначаючи погіршення якості водних ресурсів у регіоні, керівник, водночас, не планує заходи з водозбереження та покращення стану водних ресурсів, немає також і відповідної стратегії.

Біорізноманіття не розглядається як проблемна сфера через нерозуміння взаємозв’язку виробництва із даним показником. Більше того, буферні зони при використанні засобів захисту рослин не створюються, що свідчить про нехтування елементарними правилами щодо охорони довкілля.

Рівень життя – керівник не включає до плану власної діяльності заходи з покращення рівня життя працівників, зокрема, дій щодо освітнього та культурного розвитку персоналу. Також є сфери, на які фермер не має безпосереднього впливу, наприклад, політична та економічна ситуація.

Зерно

На основі вказаних факторів, можно сформулювати поради з удосконалення діяльності фермерських підприємств у контексті сталого розвитку. Передусім варто зосередити увагу на наступному:

  • застосовуючи засоби захисту рослин, слід обирати матеріали з низьким рівнем токсичності, а також безпечні для типових рослин, комах та тварин у конкретній місцевості;
  • забезпечити створення буферних зон між оброблюваними територіями та зеленими насадженнями;
  • відслідковувати та контролювати зникаючі види рослин та тварин (навіть шляхом простого огляду угідь та фіксування змін);
  • передбачити виведення деяких площ із сільськогосподарського обороту задля захисту окремих видів флори та фауни та їх відновлення.

Удосконалення системи управління господарством передусім лежить у площині запровадження стратегічного підходу в управлінні. Так, керівникові слід розуміти, що функціонування виробництва за відсутності комплексної стратегії, ставить під загрозу ефективну діяльність у довгостроковій перспективі, а також знижує конкурентоспроможність господарства. Необхідними також є систематичний, своєчасний контроль і оцінювання ризиків. Це дасть змогу вчасно вжити заходів щодо попередження їх негативних наслідків.

Задля майбутнього сільського господарства України потрібно також забезпечити появу фахівців, які зможуть проводити відповідні аналітичні оцінки господарств. В рамках ініціативи «Господар+» від Nestle створено навчальний курс «RISE – досягнення практичної сталості», розміщений на безкоштовній онлайн-платформ з простою процедурою реєстрації користувача, де він отримує доступ до інформаційно-навчальних матеріалів, викладених двома мовами – українською та англійською. Особлива увага приділяється завданням для студентів – це 10 практичних занять зі змодельованими ситуаціями для проведення RISE-аналізу шляхом анкетування фермерського господарства. Впровадження таких ініціатив та подібних систем в Україні є дуже перспективним, оскільки багато фермерських господарств ще потребують удосконалення, а отже подорож до впровадження сталого розвитку сільського господарства в Україні ще триває.

Виконано за допомогою Disqus