GO за агродотаціями!

GO за агродотаціями!

7 вересня 2018 986 0

Минуло півроку з моменту затвердження урядом порядку дотацій для агровиробників, але з обіцяних 6,3 млрд грн аграрії освоїли біля 7 % коштів. З цільових програм для фермерів використано ще менше ― близько 1 %.

Що було причиною провалу програми дотацій: умисний саботаж, нерозуміння реалій агросектору чи погана поінформованість фермерів, ми розбиратися зараз не будемо. До завершення року залишилося дуже мало часу і треба встигнути отримати хоч щось, доки ці кошти не «згоріли», як невикористані.

Тому дивіться наші підказки, обирайте програму дотацій, умови якої вам реально виконати, та забирайте свої гроші!

Для початку, переконайтесь, що ви взагалі можете претендувати на дотації:

Якщо ви можете виконати загальні вимоги до господарств-претендентів на дотації, обирайте програму.

У разі необхідності звернення до банків за програмою, обирайте банк тільки з переліку, визначеного Міністерством агрополітики та продовольства.

Для отримання компенсації за утримання корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:

 • заявку (в електронному — e-mail: info@minagro.gov.ua та паперовому вигляді — 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24); скачати форму заявки можна за посиланням.
 • довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики; Бланк можна скачати за посиланням
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
 • Терміни подачі документів: до 1 квітня (відповідно до звіту щодо ВРХ станом на 1 січня) та до 1 жовтня (відповідно до звіту щодо ВРХ станом на 1 липня).

Для отримання компенсації за утримання молодняку ВРХ власник має подати до місцевої сільської/селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади копії таких документів:

 • копії паспортів ВРХ;
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія довідки або договору про відкриття рахунку в банку;
 • копія документу, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
 • Документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня й до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження.

Компенсація стосується лише сортів рослин, зазначених у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва, та проводиться в розмірі 80 % вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 тис. грн на одне господарство). Для отримання компенсації необхідно подати заявку, форму якої можна скачати за посиланням, та перелік локументів:

 • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи
 • документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів
 • згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю
 • сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння
 • сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння;
 • платіжне доручення про оплату за насіння;
 • накладна (ттн) на придбане насіння;
 • акт про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики

Документи для отримання часткової компенсації вартості закупленого в суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції подаються двічі на рік до 1 червня та до 1 листопада поточного року.

Державні банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості закуплених у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції й щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Щоб скористатися частковою компенсацією вартості придбаної сільськогосподарської техніки, яка є в переліку на сайті Мінагрополітики необхідно відкрити рахунок державному банку, та підготувати перелік документів:

 • рахунок від продавця, оплачений через державний банк. Сплатити можна як за власні кошти, так і за рахунок кредиту, який надасть вам цей же банк.
 • копію платіжного доручення;
 • акт приймання-передачі техніки;
 • свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державні реєстрації);
 • витяг із ЄДР;
 • довідка з ДПІ про відсутність боргу перед Державним бюджетом.

Для отримання компенсації техніки та обладнання фермерські господарства додатково подають до державного банку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства

Часткова компенсація відсоткової ставки за залученими в національній валюті кредитами, наданими державним банком надається одержувачам за нараховані і сплачені в поточному році відсотки за користування кредитами в розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом:

 • залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500 000 гривень, для покриття виробничих витрат;
 • залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 000 000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Порядок отримання компенсації:

До державного банку, з яким укладено кредитний договір, подається заявка, форму якої можна скачати за посиланням, та перелік документів:

 • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи
 • документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів
 • згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю

Компенсація здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених одержувачем державному банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором.

Державні банки формують реєстри одержувачів компенсації й щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики.

Надається суб’єктам господарювання, які залучили в банках кредити строком до п’яти років, обсягом до 500 млн. грн на один об’єкт у національній валюті для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств із переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії).

Компенсації підлягають фактично понесені витрати на будівництво та/або реконструкцію об’єктів на підставі наданих актів виконаних робіт та/або інших документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають до банку, з яким укладено кредитний договір, заявку, та підтвердні документи:

 • документи, що підтверджують використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту, відповідно до умов кредитного договору;
 • витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щомісяця в розмірі 25 % фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором.

У разі використання у 2018 р. на будівництво та/або реконструкцію об’єктів 30 % і більше загального обсягу кредиту суб’єкту господарювання виплачується 25 % залучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаченої компенсації.

Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (далі — СОК)  молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності компенсується 70 % вартості придбаного обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (не більше ніж 3 млн. грн на один кооператив).

До складу СОК, який претендує на держпідтримку, має входити не менше ніж 20 членів, серед яких повинно бути не менше ніж одне ФГ, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожного з яких перебуває не більше ніж 100 га землі.

Щоб скористатися підтримкою потрібно:

 • У державному банку отримати бланк простого векселя.
 • Укласти договір із постачальником обладнання.
 • Сплатити ПДВ та 30 % вартості обладнання (без ПДВ).
 • Виписати вексель постачальнику обладнання на 70 % вартості придбаного обладнання без ПДВ, але не більше 3 млн. грн.
 • Отримати обладнання з підтверджуючими документами щодо його передачі (акт приймання-передачі обладнання).
 • подати заявку, форму якої можна скачати за посиланням (до 15 листопада) та підтвердні документи до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики — в електронному вигляді.
 • отримати повідомлення про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя.

Перелік необхідних документів:

 • копія статуту СОК;
 • документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кожного члена кооперативу;
 • довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • копія договору з постачальником обладнання;
 • копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;
 • копія векселя, виписаного постачальнику обладнання (граничний строк виписки векселя — до 1 листопада поточного року);
 • копії підтвердних документів щодо одержання СОК обладнання.
  згода одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою державного банку;
 • довідка державного реєстратора про те, що кооператив: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Для отримання компенсації постачальнику обладнання необхідно:

 • Укласти договір із СОК.
 • Отримати сплачений ПДВ, 30 % вартості закупленого обладнання (без ПДВ) та виписаний кооперативом вексель.
 • Поставити обладнання кооперативу згідно з договором.
 • Подати для авалювання вексель, виписаний СОК, (засобами поштового зв’язку або особисто) до Мінагрополітики та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника (граничний строк пред’явлення векселя — до 15 грудня поточного року). 

Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за авальованими векселями.

Варто зазначити, що дотації за утримання корів молочного напряму у 2018 р. Передбачені у розмірі 500,0 млн грн, скільки з них освоєно — в Міністерстві не коментують.

На дотації за вирощування молодняку (до 12 місяців) ВРХ (фізичним особам) – у бюджеті на 2018 р. закладено 700 млн грн, освоєно станом на червень — 6,7 млн грн.

На компенсацію вартості вітчизняного насіння у 2018 р. передбачено 240 млн. грн, які взагалі не освоєно.

На компенсацію вартості сільськогосподарської техніки в бюджеті закладено 1 млрд грн. Станом на червень освоєно — 159,2 млн грн.

На здешевлення відсоткової ставки за кредитами – 500 млн. грн, освоєно – нуль.

На часткову компенсацію за будівництво та здачу в експлуатацію/реконструкцію тваринницьких ферм/компексів, доїльних залів та підприємств з переробки с/г продукції з передбачених 2,5 млрд грн за 8 місяців поточного року освоєно лише 220,1 млн грн.

У підсумку — менше 10% дотацій ( а саме 459 млн грн з 6,3 млрд грн ) отримав агросектор за 8 місяців із закладеної у бюджет держпідтримки на цей рік.

Враховуючи таку красномовну статистику, ми запускаємо флешмоб #GoЗаАгроДотаціями і закликаємо всіх аграріїв підтримати  його.

Умови:

 1. поділіться цим текстом у своїх соцмережах та з друзями в месседжерах із хештегом #GoЗаАгроДотаціями;
 2. якщо Ви готові поділитися своєю історією про отримання агродотацій - пишіть на пошту press@latifundistmedia.com, зазначаючи темою листа #GoЗаАгроДотаціями;
 3. заповніть анонімну онлайн-анкету  з оцінкою простоти отримання цієї допомоги від держави.

У вас лишилося 4 місяці щоб отримати дотації, які вам належать. Не дайте пропасти в кишенях вашим податкам.

 © Kurkul.com, 2018 р.

Виконано за допомогою Disqus

+ 15° ... + 6°

Вітер

2м/с

Опади

0мм

Вологість

66%
Матеріали за темою