Шкідники соняшника

Шкідники соняшника

19 серпня 2019 5531 0

Посівні площі під соняшником на території України займають до 30%. За таких обсягів вирощування нереально дотриматися вірної сівозміни, через що у грунті тривалий час зберігаються стадії спокою різноманітних шкідників цієї культури.

Шкідники стебла і коренів

Вусач або агапантія соняшникова

Agapanthia dahli Richt

Шкодить у Лісостепу та Степу.

Жук довжиною близько 2 см, густо опушений волосками , які утворюють малюнок у вигляді смуг і плям. Личинка — 2-2,5 см, жовто-біла, безнога. За рік утворює одне покоління.

Зимують личинки у нижній частині стебел. Жуки з'являються пізно навесні і починають живитися на стеблах соняшнику. Самки відкладають яйця по одному всередину стебел. Личинка розвивається всередині стебла рослини, виїдаючи його і просуваючись до приземної частини стебла. Уражене стебло часто ламається, рослини відстають у рості і в'януть ще до початку цвітіння.

Менеджмент захисту

Зрізання стебел соняшника, знищення бур'янів.

Вусач соняшниковий (Agapanthia dahli)

Дротяники

Дротяники це личинки жуків-коваликів, які отримали назву через щільні хітинізовані покриви. Колір личинок жовтий або жовто-бурий, Личинки коваликів (дротяники) жовтого або жовто-бурого кольору, довжина до 30 мм. Личинка має три пари ніг.  Типовими представниками є ковалик чорний та ковалик посівний. Дротяники зимують в грунті на глибині 30-40 см, а навесні піднімаються в орний горизонт і живляться сходами соняшника. Личинки виїдають вміст сім'янки, з'їдають сім'ядолі і стебла, за достатньої вологості грунту живляться дрібними корінцями. Типовими представниками жуків-коваликів, що шкодять соняшнику, є ковалик чорний і посівний.

Ковалик чорний

Athous niger L.

Поширений у Степу, Передкарпатті та Карпатах. Представники виду надають перевагу супіщаним і суглинистим ґрунтам.

Жук розміром 1-1,5 см, самки крупніші. Верх чорний, опушений. Передньоспинка опукла, трохи витягнута, задні кути гострі. Личинка – до 2,5 см. Зимують личинки різного віку, розвиток у грунті триває понад чотири роки.  Заляльковуються на початку травня, дорослі жуки з'являються у червні. Самки відкладають до 300 яєць в ґрунт на глибину 3-5 см. (ЕПШ – 3-5 особин/м²).

Ковалик посівний

Agriotes sputator L.

Поширений скрізь в Україні. Багатоїдний шкідник, найпоширеніший шкідник посівів. Жук розміром 0,6-0,8 см, темно-бурий, іноді світло-бурий, із сірим опушенням. Личинка останнього віку до 2 см, від жовтого до темно-жовтого кольору. Зимують імаго в ґрунті у земляних колисочках, на глибині близько 1 м, личинки різних віків — на глибині 0,5 м і глибше.

Дротяник у грунті

Виходять з діапаузи  у першій половині травня, у Степу раніше, у зони Полісся пізніше.  Масовий літ і відкладання яєць — зазвичай наприкінці травня. Самка відкладає яйця в ґрунт поблизу коренів злакових рослин; максимальна плодючість сягає 100-120 яєць. Личинки, відроджуються наприкінці травня — на початку червня і живляться корінцями. Повний розвиток завершується за чотири роки. Личинка заляльковується в липні — серпні.

Менеджмент захисту

Дотримання сівозміни, проведення основного та передпосівного обробітку ґрунту, збалансоване удобрення, вирощування стійких сортів, протруєння насіння (препарати з д.р . Фіпроніл, 250 г/л).

Мідляк піщаний

Opatrum sabulosum (L., 1758)

Поширений у Степовій зоні, проте в останні роки зустрічається і північніше.

Пошкодження жуками призводить до повної загибелі сходів соняшника на ранніх стадіях розвитку. Жуки живуть 1-2 роки, зимують серед рослинних залишків глибоко в ґрунті, з’являючись на поверхні ранньою весною. Живляться спочатку бур’янами, а потім переходять на культурні рослини.

Жук  розміром 0,7-1 см, чорний або сіро-бурий. Надкрила з поздовжніми рядами великих горбків; задніх крил немає. Личинка — до 2 см, від темно-сірого до бурувато-жовтого кольору, з темною головою.

Мідляк піщаний

Жуки зимують серед рослинних решток на полях і у верхньому шарі ґрунту. Самки відкладають до 100 яєць з весни до середини літа. Повний їх розвиток завершується за 35 - 40 діб. Заляльковуються личинки в ґрунті на глибині 3-6 см, розвиток лялечки триває 6 - 8 діб. Жуки з'являються в липні і продовжують виходити з грунту протягом серпня.

Менеджмент захисту

Серед агротехнічних заходів рекомендовано оптимально ранні строки сівби, своєчасне внесення добрив та боротьба з бур’янами. За перевищення ЕПШ застосовують інсектициди з д. р.: Тіаметоксам, 200 г/л, іІмідаклоприд, 700 г/л, в.г., Зeтa-ципepмeтpин, 100 г,л в.e. та ін.

Шипоноска соняшникова

Mordellistena parvula Gyll.

Зустрічається в усіх районах культивування соняшнику, найбільше шкодить в Степу.

Жуки чорного кольору, вкриті густими волосками, завдовжки близько 0,2 см. Личинка жовта з темною голівкою і трьома парами маленьких ніг. Зимують  личинки усередині стебел. Виліт імаго у травні-червні. Яйця відкладають в стебла соняшнику. Личинки живляться серцевиною стебел, ослаблюючи рослину.  В одному стеблі соняшника може траплятися до кількох десятків личинок.

Імаго шипоноски соняшникової

Менеджмент захисту

Своєчасне збирання, знищення рослинних решток, глибока зяблева оранка.

Читати за темою: АгроЕкспедиція Соняшник 2019

Фруктові мухи

Strautia longipennis

У країнах Нового Світу (США, Канада) соняшнику шкодять фруктові мухи кількох видів родини Tephritidae. Небезпечним карантинним видом є Strautia longipennis (Loew, 1873) Brückner & Korneyev, 2010.

Цей інвазивний північноамериканський вид було зареєстровано в Німеччині 2010 р. Вид вважається викоріненим, але імовірно, що він був завезений до Польщі і є небезпечним карантинним шкідником соняшника для України. Необхідний моніторинг цього виду.

Strautia longipennis

Шкідники листків

Лучний метелик

Margaritia sticticalis L.

Завдає величезних збитків сільському господарству у роки «спалахів» чисельності. розмноженню і розселенню лучного метелика сприяють і такі негативні явища, як порушення науково обгрунтованих сівозмін, відсутність культури землеробства, виведення із ріллі значних земельних масивів.

Вид є поліфагом зі значною плодючістю і високими адаптивними можливостями, здатний мігрувати на далекі відстані.

Читати за темою: Шкідники ріпаку

В Україні шкодить посівам соняшника у Центральному та Східному Лісостепу і Степу.

Метелик розміром 1,8-2,7 см. Передні крила світло-коричневі з жовтувато-бурим малюнком. Яйце 0,8-1 мм, перламутрово-біле. Гусінь першого віку світло-зелена, наступні генерації темнішають, аж до чорного кольору. Тіло вкрите щетинконосними горбками. Гусінь останнього віку сягає 2,8-3,5 см у довжину. Лялечка від жовтого до коричневого кольору 1-1,2 см завдовжки у циліндричному коконі з отвором для виходу метелика. Зовні кокон обліплений грудочками ґрунту. В Україні за рік розвивається  від однієї до чотирьох генерацій
Зимують личинки всередині коконів неглибоко у грунті. Гусінь  характеризується надзвичайною морозостійкістю. Відродження і виліт метеликів першої весняної генерації спостерігається в першій декаді травня. Спочатку імаго живляться на квітучих дикоростучих рослинах, після парування, яйця відкладають на бур’яни і культурні рослини.

Личинка лучного метелика

Гусінь спочатку живиться паренхімою листка, потім скелетує його, залишаючи жилки.

Оптимальними для розвитку шкідника є температура 20...25°С, помірні опади, висока відносна вологість повітря.

Менеджмент захисту

Дотримання сівозміни, доцільної системи обробітку грунту, внесення добрив, вирощування високопродуктивних стійких сортів.

У виявлених вогнищах шкідника проводять глибоку зяблеву оранку, яка знищує кокони з зимуючими гусеницями, оранку повторюють навесні. Необхідно знищувати бур'яни на посівах та навколо них.

При появі гусені ефективне випускання трихограми в 3-4 прийоми з інтервалом 5 діб.
Сучасний асортимент інсектицидів для захисту від лучного метелика дає змогу знизити чисельність гусені на 90%.

Перед застосуванням засобів хімічного захисту необхідно оцінити фактичну чисельність шкідника і прийняти рішення про доцільність їх застосування. Рекомендовані препарати з діючими речовинами: Дельтаметрин, 250 г/кг, Ципepмeтpин, 25% к.e. та іншими дозволеними інсектицидами.

Лучний метелик на кошику соняшника

Чортополохівка

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Розмір — 4,7-6,5 см. Верхівка переднього крила чорна з білими плямами, інша частина крила руда. Зісподу крила забарвлений подібно до верху, з бурим малюнком та блакитними вічками по краю.

Метелики цього виду активно мігрують до Африки і Близького Сходу, відкладають яйця, і гинуть. Навесні з яєць виходить гусінь, перетворюється на лялечку, і метелики нової генерації знову мігрують до країн Європи та, зокрема, України.

Читати за темою: Хвороби соняшника у 2019 році

Гусінь живиться рослинами родини айстрові, зокрема осотом рожевим та будяком, приносить користь, але за умов масового розмноження переходить до культурних рослин, завдаючи шкоди посівам соняшника. 

Менеджмент захисту

Для встановлення економічного порогу шкідливості слід користуватися ЕПШ для листогризучих совок (соняшник — 8-10 гус./м²). Необхідно враховувати здатність гусениць швидко пересуватися в пошуках поживи. 

Імаго чортополохівки на кошику соняшника

Для упередження втрат від пошкодження посівів чортополохівкою потрібно регулярно проводити моніторинг посівів соняшнику.

Заселені шкідником рослини рекомендують обробляти інсектицидами з  діючою речовиною імідаклоприд + лямбдацигалотрин, хлорпірифос тощо.

Листогризучі совки

Ряд видів родини Noctuidae

Типові види: капустяна совка Mamestra brassicae Lсовка-гамма Autographa gamma

(Linnaeus, 1758) та С-чорне Аmathes C-nigrum L.

Поширенню совок сприяє забуряненість полів, вилучення земель з обігу, нехтування біологічними засобами захисту рослин.

Зимують гусениці, лялечки, інколи й метелики. Літ метеликів від початку квітня до листопада. Яйця відкладають зісподу листків бур’янів та ряду культурних рослин, включаючи соняшник. Гусениці живляться листками: спершу скелетують їх, а потім обгризають. Заляльковуються на рослинах або в грунті. Яйця відкладаються на різні органи рослин по одному або по декілька. Ембріональний розвиток триває 3-12 днів, розвиток гусені — 13-22 дні. Протягом року більшість видів розвивається в двох генераціях, у деяких видів три.

Імаго совки

Менеджмент захисту

Використання совкових форм трихограми у зонах Лістостепу та Північного Степу. Паразита випускають двічі: на початку та під час масового відкладання яєць.

Серед агротехнічних заходів захисту рослин важливе значення мають обробіток грунту та дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур, зяблева оранка, знищення бур’янів. Чисті від бур’янів та розпушені міжряддя роблять посіви мало привабливими для відкладання яєць.

Читати за темою: Хвороби ріпаку та боротьба з ними

На зрошуваних полях дощування під час виплодження гусениць і залялькування призводить до загибелі 80–85% гусениць молодших віків та лялечок

Рекомендовані інсектициди з діючими речовинами: Фозалон 350 г/л, Альфа-циперметрин, 100 г/л, Дельтаметрин, 250 г/кг. Біопрепарати: Бітоксибацилін та Лепідоцид.

Гусінь совки

Шкідники кошика і насіння

Соняшникова міль (соняшникова вогнівка)

Homoeosoma nebullum (Den. and Schiff.)

Поширена в усіх зонах вирощування, найбільше у Лісостепу та Степу. Окрім соняшника, живиться на бур'янах родини айстрових.

Розмах крил метелика становить 2-3 см. Передня пара крил сірувато-жовтого забарвлення, посередині є кілька чорних плям. Гусениця 1,6-1,9 см. Колір — зеленувато-жовтий, покрита коричнево-червоними смугами. За рік розвивається тільки одне покоління. У південних регіонах факультативно розвивається вдруге.

Зимують гусениці четвертого, останнього віку в коконах у верхньому шарі грунту. В останній декаді травня на початку червня перетворюється в лялечку. Стадія лялечки триває трохи більше 2 тижнів. Літ метеликів припадає на початок цвітіння соняшнику.

Самка вогнівки відкладає по 1-4 яєць. Спочатку на квіти дикоростучих складноцвітих, пізніше на соняшник. Плодючість вогнівки 250-350 яєць. Ембріональний період розвитку займає 5 днів. Починаючи з третього віку, гусінь проникає крізь тканину у сім'янки, виїдаючи їх вміст цілком або частково. Крім насіння, личинки обгризають краї листової пластини, вигризаючи численні ходи у  денці кошика. При цьому обплітають павутиною кошик.

Соняшникова вогнівка

Пошкоджує насіння і кошик. При підвищеній вологості або рясних опадах відзначається загнивання кошиків. Погіршується якість продукції, знижуються посівні властивості. Знижується рівень вмісту олії.  Втрати врожаю від 25%.

Менеджмент захисту

Вирощування панцирних сортів, що зводить до мінімуму можливість ураження вогнівкою. Агротехнічні заходи: глибока зяблева оранка полів після збирання соняшнику.

Комплексна обробка соняшника від шкідників

«Загалом для профілактики шкідників на соняшнику обробіток доцільно проводити 3 рази. Перша — основна обробка насіння інсектицидним протруйником обов’язкова, тому що не оброблене насіння та сходи будуть пошкоджені як ґрунтовими (дротяники, несправжні дротяники та ін.) так і наземними шкідниками (совки, довгоносики, попелиці та ін.). Втрати, якщо знехтувати цією операцією, можуть сягати до 90%. Друга обробка проводиться зазвичай у фазу 6-8 справжніх листків соняшника та третя обробка перед цвітінням від комплексу наземних шкідників (довгоносики, лучний метелик, попелиці, совки, вогнівки та ін.)», — зазначає Сергій Дрозд, менеджер зі збуту компанії «Океан Інвест». 

Вячеслав Каракоша, агроном-технолог компанії «Океан Інвест», додає, що частота інсектицидних профілактичних обробок залежить від погодних умов та зони вирощування, більше наносять шкоду комахи у південних регіонах. У Київській та Житомирській областях використовують одну обробку, а можуть і взагалі не проводити. Більшість використовують інсектициди по факту. 

«У залежності від погодно кліматичних умов, виду шкідників та їхнього порогу шкодочиності у різних регіонах по різному проводять профілактичні обробіток посівів соняшника, до прикладу в деяких регіонах при масовому льоті метелика чортополохівки та виходу гусіні були проведені додаткові обробіток та витрати на захист посівів», — додає Сергій Дрозд.

Як зазначає Сергій Дрозд, загалом для насіння соняшника є багато протруйників з різними діючими речовинами такі як імідаклоприд, клотіанідин, тіаметоксам та ін., для обробітку вегетуючих рослин підходять також препарати на основі комбінацій різних діючих речовин імідаклоприд+лямбда-цигалотрин, хлорпірифос+циперметрин та ін. 

Якщо розглядати зону півдня України, то Олексій Пашали, менеджер компанії «Океан Інвест» в Одесскій і Миколаївській областях рекомендує три стандартних інсектицидних обробки:

1. Протруювання інсектицидними протруйниками насіння соняшнику (Імісід БТ 6-8 л/тн) проти ґрунтових шкідників;

2. Обробка сходів перітроідом по сходам (Тор БТ 0,15 л/га);

3. Обробка рослин у період вегетації при появі шкідників системними препаратами (Дихлор БТ 0,8-1,0 л/га).

Витрати на обробку

Захист соняшнику від шкідників обходиться 10-12 $/га, близько 8-10% від затрат на засоби захисту та мікродобрива.

«Середні витрати при інтенсивній технології коливаються у межах 80-200 грн/га, затрати залежать, як від кількості обробки, так і від вартості самих препаратів. При середніх витратах на вирощування соняшника, що сягають в межах 18 тис. грн/га, доля інсектицидного захисту складає від 0,5 до 1,5%. Тому, щоб зберегти майбутній урожай, та мінімізувати його втрати, необхідно завжди проводити профілактичні обробки соняшнику та посівного матеріалу від шкідників», — коментує Сергій Дрозд.

За прайсовими цінами з препаратами «Океан Інвест» витрати при трьох стандартних обробках на один гектар складуть: Імісід 6 л/т (1,2 $ без ПДВ) + Тор 0,15 л/га (2,04 $) + Дихлор БТ 1 л/га (13,25 $). Разом 16,50 $/га без ПДВ за витратами на інсектициди.

Якщо застосовувати класичну систему захисту з застосуванням ґрунтових препаратів (Поляріс 1,6 л/га + Пром 2 л/га), відповідно 14,4 + 18,4 $/га = 32,8 $/га + Соле 0,6 кг/га (18 $) + Карабас 1,5 л/га (15,24 $). Разом витрати на 1 га 16,5 + 32,8 + 18 + 15,24 = 82,54 $/га без ПДВ — у відсотковому відношенні витрат це становить 20%.

Якщо застосовувати систему захисту гібридів стійких до імідазолінонів (Євро БТ 1,2 л/га) 36 $ + 18 + 15,24 + 16,5 = 85,74$ без ПДВ, то відповідно витрати по інсектицидною обробкам складуть в процентному співвідношенні 19,2%.

Якщо ж застосувати систему захисту гібридів, стійким до трибенурон метилу, то: (Маркіз 0,05 кг/га + Стікер 0,1 л/га) — 3 $ + 1,5 $ = 4,5 + 18 + 15,24 +16,5 = 62,27 $ без ПДВ на 1 га, що в процентному співвідношенні складає 26,5% витрат від загальних витрат.

© Олена Безкровна, Kurkul.com, 2019 р.

Виконано за допомогою Disqus

+ 16° ... + 7°

Вітер

2.9м/с

Опади

0мм

Вологість

54%