Оренда, оцінка, реєстрація та страхування ділянок — юридична консультація

Оренда, оцінка, реєстрація та страхування ділянок — юридична консультація

4 вересня 2019 1095 0

Найважливішим виробничим активом будь-якого сільськогосподарського виробника є земля, а тому робота над створенням і збереженням земельного банку є постійним та безперервним процесом, який потребує постійного моніторингу, юридичної обізнаності, а подекуди й рішучості. Саме навколо земельного ресурсу сьогодні розгортається справжня конкурентна боротьба, адже жоден землекористувач, з огляду на недосконалість та нестабільність національного законодавства, не може бути впевнений, що в майбутньому він не буде позбавлений свого права користування земельними ділянками. Редакція Kurkul.com звернулася до адвокатського бюро «Сергія Пагера» з проханням роз’яснити всі нюанси оренди, оцінки, реєстрації та страхування ділянок, тому всі пояснення адвокатів щодо цих питань читайте нижче. 

Kurkul.com: Скільки часу дійсний витяг із Державного земельного кадастру?

Відповідає адвокат Замоздра Віта.

Відповідно до п. 178 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17. 10. 2012 року № 1051, витяг із Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

Kurkul.com:  Яким чином внести до Державного земельного кадастру відомості (зміни) про земельну ділянку?

Відповідає помічник адвоката Альона Пагер.

alt

Звернувшись до центру надання адміністративних послуг, необхідно подати:
1.
Заяву про внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру.
2. Документацію із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
3. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру.
4. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

 Дана послуга є безоплатною.

Строк надання адміністративної послуги становить 14 днів з дати реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.

Результат надання адміністративної послуги:

 • Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру.
 • Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 • Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін) до Державного земельного кадастру.

Звертаємо увагу!

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 • Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;
 • Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі);
 • Наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі;
 • Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 Kurkul.com: Чи можна замовити оцінку земельної ділянки, яка не сформована?

Відповідає адвокат Ксенія Коваль.

alt


Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:діляється на такі види:

 • Бонітування ґрунтів. Є складовою частиною державного земельного кадастру та основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховується при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 • Економічна оцінка земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур;

 • Грошова оцінка земельних ділянок є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур.

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Отже, неможливо виконувати оцінку вартості земельної ділянки станом на дату, коли об’єкта оцінки ще не існувало. Якщо земельна ділянка  не сформована, то в неї відсутній і кадастровий номер. В такому випадку за місцезнаходженням земельної ділянки  в місцевому відділі Держгеокадастру можна отримати довідку про вартість одного гектара в межах населеного пункту з видом угідь: «Рілля».

Читати за темою: Вісім мораторіїв на здоровий глузд і один на землю в Україні

Що стосується нормативної грошової оцінки, то з 1 січня 2019 року набула чинності загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка (далі по тексту – НГО) земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Всі дані про загальнонаціональну НГО земель сільськогосподарського призначення зведено в єдиний масив та створено портал із можливістю розрахунку онлайн НГО, як по зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних ділянках, так і по несформованих об'єктах.

Kurkul.com: Як встановити межі земельної ділянки в натурі (на місцевості)?

Відповідає помічник адвоката Наталія Лещенко.

alt

Механізм встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками викладено в Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженій наказом Державного комітету України з земельних ресурсів від 18.05.2010 р. № 376 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 р. за № 391/17686.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розроблених та затверджених документів:

 • технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Читати за темою: Тепер фермери мають обов'язково сплачувати ЄСВ: що треба знати?

Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляється у складі генерального плану населеного пункту, проектів розподілу територій і є основою для встановлення меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості).

Розроблення технічної документації із землеустрою та послуги щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надають землевпорядні організації, що мають відповідну ліцензію на виконання землевпорядних робіт.

Читати за темою: Все про сільськогосподарські кооперативи

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може здійснюватися за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез'явлення, якщо вони  були належним чином повідомлені про час проведення вищевказаних робіт, про що зазначається в акті прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Kurkul.com: Чи можливо передати земельну ділянку в суборенду, якщо в договорі оренди таку умову не зазначено?

Відповідає помічник адвоката Наталія Лещенко.

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.

Читати за темою: Чи зможе новий Президент змінити агробізнес України?

Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмове повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

Також слід мати на увазі, що умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.

Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

Kurkul.com: Чи є обов’язковим страхування земельної ділянки, яка передається в оренду?

Відповідає адвокат Влад Ходак.

alt


Закон України «Про оренду землі» не містить такої істотної умови договору оренду землі як страхування об’єкта, що передається в оренду. Таким чином за відсутності умов про страхування земельної ділянки у договорі оренди такий договір все рівно буде чинним.

Питання страхування орендованої земельної ділянки врегульоване ст. 12 ЗУ «Про оренду землі». В ній зазначено, що об’єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на період дії договору оренди землі за згодою сторін.

Конструкція «може бути застраховане» свідчить про наявність права на страхування, а не його обов’язок. Вказане положення повністю відповідає принципу «свободи договору», який передбачає можливість узгодити у договорі будь-яке положення, що не суперечить законодавству.

Таким чином страхування земельної ділянки є правом орендаря, а не його обов’язком. Сторони договору оренди землі можуть передбачити обов’язкове страхування земельної ділянки за власним бажанням.

Kurkul.com: Де потрібно реєструвати договір про надання земельної ділянки у користування на праві суперфіцію?

Відповіда помічник адвоката Альона Пагер.

Відповідно до статті 413 ЦК України власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту.

Необхідно пам'ятати, що договори суперфіцію підлягають обов'язковій державній реєстрації, і саме після реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно виникає, змінюється чи припиняється відповідне право (п. 2 ст. 4 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Для цього необхідно звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, або до нотаріуса.

Державна реєстрація прав проводиться в строк, що не перевищує п’яти робочих днів із дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

За результатами реєстрації замовник отримує рішення державного реєстратора, витяг із Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав, які надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі.

Kurkul.com: Де потрібно реєструвати договір про надання земельної ділянки у користування на праві суперфіцію?

Відповідає адвокат Замоздра Віта.

alt

 Договір про надання земельної ділянки у користування на праві суперфіцію з 1 січня 2013 року не підлягає державній реєстрації. Але обов’язково право суперфіцію необхідно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ведення якого здійснює Державна реєстраційна служба України.

Читати за темою: Як запобігти граду, вогню та посухам, або Все про класичне страхування

© Kurkul.com, 2019 р.

Виконано за допомогою Disqus