Урожай, який вже зібрали?

Земельний кут — конфлікт за спірний урожай ДФУ Агро та Городок Агро

5 липня 2019 905 0

Відумерла спадщина — це майно померлого, що не переходить до його спадкоємців, яке суд визнає відумерлим за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. В Україні земель, власники яких померли, не залишивши спадкоємців, більше 1,5 млн га (за даними Держстату). З урахуванням того, що переважна більшість земельних ділянок використовується не окремо, а у складі земельних масивів (полів), відсутність визначеності щодо їхньої правовій долі не дає змоги офіційно оформити права користування ними, в тому числі на умовах оренди. Але часто так буває, що через декілька років у цієї спадщини з’являються правомірні власники. Так і сталося з ділянками у розмірі 1200 га, які обробляло господарство ТОВ «ДФУ Агро»

Господарство ТОВ «ДФУ Агро»

Господарство обробляло землю у Головківській та в Слобідській сільських радах Малинського району Житомирської області на підставі Договорів про управління спадщиною з сільськими радами. За інформацією, яка була отримана підприємством у момент укладання договорів, в управління передавались земельні ділянки, право власності на які було оформлене, однак власники померли та спадкоємці не оформили спадщину. У 2014 році не було іншого правового механізму обробляти ці землі, ніж на підставі вказаних договорів. Земельні ділянки були передані «ДФУ Агро» на підставі рішень відповідних сільських рад та компанія платила за використання плату у бюджет. Але ці договори не підлягають державній реєстрації та не є зареєстрованими.

У листопаді 2018 року, використовуючи можливість, що з’явилась в українському законодавстві, ТОВ «Городок Агро» уклало низку договорів оренди з Малинською районною адміністрацією, отримавши у користування значну частину земель, які використовувались «ДФУ Агро» на території Головківської та Слобідської сільських рад. Договори оренди були зареєстровані у передбаченому законодавством порядку. На частині земель, знаходиться врожай озимих культур (озимий ріпак та жито), що були посіяні «ДФУ Агро» в серпні-вересні 2018 року. Тобто до того, як «Городок Агро» отримав право користування на вказані землі.

Визначивши, що на землі з врожаєм «ДФУ Агро» припадає близько 300 гектарів зареєстрованих  «Городок Агро» земель, «ДФУ Агро» взимку 2019 року запропонували «Городок Агро» скультивовані масиви аналогічної площі в Головківській та Слобідській сільських радах для того, щоб компанія змогла навесні 2019 року провести посівні роботи відповідно до своїх планів, а «ДФУ Агро» змогла зібрати належний їй врожай. «Городок Агро» відмовився від пропозиції, запропонувавши натомість в ультимативній формі продати їм решту земель, які знаходяться в оренді «ДФУ Агро» на території Головківської та Слобідської сільських рад (близько 1000 гектарів) за ціною $100/га. Враховуючи, що ринкова ціна 1 га землі у вказаній місцевості становить 400-500 доларів за 1 га, пропозиція була відхилена.

Розвиток конфлікту

Протягом квітня-травня 2019 року між представниками «ДФУ Агро» та «Городок-Агро» відбулись зустрічі з метою врегулювання можливості зібрати врожай. Однак представники «Городок-Агро» відмовились визнати права «ДФУ Агро» на збір власного врожаю.

23 травня 2019 року, «ДФУ Агро» направило на ім’я голови Житомирської обласної адміністрації заяву про захист права на врожай. За результатами розгляду заяви, 14 червня було проведено засідання оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя, під час якого більшість учасників визнали, що «Городок Агро» не має права на врожай озимих. Сторонам було рекомендовано протягом тижня шляхом переговорів врегулювати питання збору урожаю «ДФУ Агро» та компенсації втраченої вигоди «Городок Агро».

21 червня у Києві була проведено зустріч між представниками сторін. ТОВ «ДФУ Агро» було запропоновано «Городок Агро» компенсацію орендної плати у вигляді еквівалента $70/га, які знаходяться під врожаєм «ДФУ Агро» на території Головківської та Слобідської сільських рад, а також безкоштовну наступну культивацію земельних ділянок (грошовий еквівалент $25/га). Пропозиція була відхилена.

Читати за темою: Данська агрофірма на Житомирщині заявляє про $300 тисяч збитків через земельний конфлікт

Натомість, «Городок Агро» було запропоновано в обмін на можливість зібрати врожай, передати їм всі земельні ділянки, які перебувають в оренді «ДФУ Агро» на території Головківської сільської ради загальною площею приблизно 550 гектар. Ринкова вартість таких договорів оренди становить в середньому $500/га. Таким чином, можливість зібрати врожай коштуватиме нам близько $1000/га. Таку суму компенсації «ДФУ Агро» вважає необґрунтовано високою.

Позиція «Городок Агро»

У компанії вважають, що мають право зібрати вирощений «ДФУ Агро» врожай, оскільки їх договори є зареєстрованими договорами оренди. 

Позиція «ДФУ Агро»

1. Договори про управління спадщиною, було єдиною можливістю взяти землі в обробіток. Можна вважати вказані договори «удаваними» правочинами і почати дискусію в юридичній площині, однак відразу можна сказати:

  • Договори управління спадщиною були укладені нами з органами місцевого самоврядування нашої держави – сільськими радами на підставі відповідних законних рішень.
  • Нині вказані договорі ніким не оскаржувались та не визнані судом недійсними.
  • Відповідно до Статті 204 Цивільного кодексу (Презумпція правомірності правочину), правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Відповідно, вказані правочини є досі дійсними.

2. У «ДФУ Агро» вважають, що «Городок Агро» не має прав на вирощений ними врожай. Водночас, погоджуються, що їх опоненти мають право на отримання певної компенсації. Враховуючи те, що «ДФУ Агро» не змогли дійти згоди щодо суми компенсації, у кмпанії вважають що спір підлягає вирішенню в судовому порядку або в арбітражі. Про бажання «ДФУ Агро» передати спір до суду чи арбітражу та підписати про це відповідну угоду, компанія неодноразово повідомляло своїм опонентам як в письмовому так і в усному вигляді, однак пропозиції ігнорувались і ігноруються по сьогоднішній день.

3. Враховуючи наміри «Городок Агро» зібрати належний «ДФУ Агро» врожай, у компанії переконані, що можливість «ДФУ Агро» зібрати врожай має бути забезпечена шляхом залучення правоохоронних органів. У випадку збору врожаю «Городок Агро» існує ризик того, що «ДФУ Агро» не отримає взагалі нічого через відсутність у компанії активів.

4. Компанія висловлює готовність гарантувати збереження коштів, отриманих від продажу врожаю, зібраного зі спірних ділянок або збереження самого врожаю (за можливості) до моменту вирішення спору в суді або в арбітражі шляхом видачі гарантій, які передбачені українським законодавством.

5. У випадку неможливості зібрати врожай озимого ріпаку та озимого жита зі спірних ділянок «ДФУ Агро» може зазнати збитків у сумі, еквівалентній від $100 до $300 тисяч.


3 сценарії розвитку ситуації:

  • Врожай збирає «Городок Агро».
  • Врожай «ДФУ Агро», компанія з мільйонними активами, яка готова компенсувати збитки за рішенням суду або арбітражу або навіть заморозити гроші від продажу врожаю до вирішення спору.
  • Врожай гниє на полі.

Де ж правда?

1) З одного боку — юридичний формалізм у вигляді більш юридично правильного оформлення прав на земельну ділянку зі сторони «Городок Агро». Таке оформлення, на думку компанії, дає їм право на збір урожаю.З іншого боку — загальні засади цивільного законодавства України та права в цілому (ст. 3 ЦКУ), такі як:

  • неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;
  • судовий захист цивільного права та інтересу;
  • справедливість, добросовісність та розумність.

2) У випадку втрати «ДФУ Агро» урожаю буде порушене одне з найважливіших прав людини, а особливо інвестора – право на власність та її захист, яке, у тому числі, статтею 1 Протоколу до ЄКПЛ, захист власності, яка передбачає, що: «Кожна фізична  або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У «ДФУ Агро» не готові відступитися від своїх прав через тиск. 

«Ми готові вкладати кошти і ресурси в формування нової культури ведення бізнесу в Україні і закликаємо всіх, хто опинився в подібній ситуації об’єднуватися з нами і разом захищати свої права. Ми — за відкритість і прозорість. Ми готові збирати наш врожай в присутності будь-яких робочих груп, наглядових рад і т.п. Нажаль, українське законодавство не пропонує дієвих, а головне — швидких механізмів вирішення подібних ситуацій, однак ми готові створювати прецедент і закликаємо всіх, до кого дійде інформація»,  — повідомили представники компанії. 

Станом на 4 липня 2019 року, над полями де знаходиться спірний урожай, літають літаки невідомого походження. За словами представників «ДФУ Агро», є припущення, що опонент готується збирати урожай. 

© Kurkul.com, 2019 р.

Виконано за допомогою Disqus